Giấy phép kinh doanh phân bón

GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÂN BÓN

Việt Nam – với một nền nông nghiệp lúa nước phát triển, phân bón đóng vai trò then chốt và chủ yếu. Việc cung cấp phân bón sẽ là một hướng kinh doanh phụ trợ cần thiết và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả lợi nhuận không nhỏ. Do đó, hoạt động kinh doanh phân bón trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Kinh doanh phân bón là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Luật Trồng trọt 2018, có hiệu lực thi hành 01/01/2020 các tổ chức cá nhân phải thực hiện các thủ tục nhập khẩu phân bón (đối với phân bón nhập khẩu) và xin giấy phép sản xuất phân bón (đối với phân bón tự sản xuất trong nước) thì muốn kinh doanh phân bón nhâp phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, trừ trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất, cụ thể như sau:

 • Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;
 • Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định;
 • Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

Theo đó, một tổ chức, cá nhân muốn thực hiện hoạt động kinh doanh phân bón cần phải được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật.

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Loại hình thành lập công ty

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH (2 thành viên trở lên), Công ty cổ phần.

 • Các thông tin cần chuẩn bị để đăng ký doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Vốn điều lệ

Ngành nghề kinh doanh: trong đó có đăng ký ngành ngề kinh doanh phân bón. Ví dụ:

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

1

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

4669

2

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ phân bón.

4773

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty tùy theo từng loại hình công ty;
  • Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  • Văn bản ủy quyền cho GLaw Việt Nam thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư
 • Thời gian thực hiện: 03 – 05 ngày làm việc
 • Kết quả: Giấy phép kinh doanh

2. Trình tự, thời gian tiến hành xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
 • Bước 2:  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.Nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ; Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
 • Bước 3: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở buôn bán phân bón.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

 

Ngoài ra, công ty Luật Glaw Vietnam chuyên tư vấn thủ tục nhập khẩu phân bón. Các cá nhân hoặc doanh nghiệp đang có nhu cầu nhập khẩu phân bón hoặc muốn tìm hiểu thêm về thủ tục có thể liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc email: info@glawvn.com.