ĐỐI TÁC CỦA GLAW VIỆT NAM

Cùng với sự phát triển của mạng lưới đối tác chiến lược trong quá trình cung cấp dịch vụ, GLaw luôn hoan nghênh các tổ chức, cá nhân có năng lực và chuyên môn giỏi để liên kết với chúng tôi.

Trong suốt giai đoạn hợp tác, chúng tôi chắc chắn hướng tới những thành tựu đạt được và cơ chế phân chia trách nhiệm và lợi ích. GLaw sử dụng Thoả thuận không công bố như là một cam kết bảo vệ để đảm bảo cho mối quan hệ cùng có lợi của cả hai bên trên con đường phát triển mạnh.

Các tổ chức và cá nhân mà chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng:

● Quỹ đầu tư

● Hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan

● Công ty luật nội địa

● Công ty luật quốc tế

● Luật sư nội trú và luật sư quốc tế

● Công ty kiểm toán

● Công ty về marketing

GLaw sẽ ký kết hợp đồng chiến lược với các đối tác được mời và/hoặc được lựa chọn theo tiêu chuẩn của chúng tôi. Để được chào mời hợp tác, vui lòng liên hệ với đại diện của GLaw hoặc gửi email qua hộp thư: [email protected].