Lưu trữ Danh mục: Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu hồ sơ, hỗ trợ công việc của bộ phận pháp lý; Soạn thảo, rà soát các loại văn bản pháp lý bao gồm thư tư vấn, ý kiến pháp lý, hợp đồng, bản ghi nhớ thuộc mảng doanh nghiệp, đầu tư, lao động, thuế; Soạn thảo, chuẩn bị […]

Tuyển nhân viên kế toán – 03/2023

GLaw Việt Nam là công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: Tư vấn luật; Tư vấn kế toán – thuế; Tư vấn đầu tư cho các đối tượng khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài các lĩnh […]

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự

GLaw là một nhóm các công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: Tư vấn luật; Dịch vụ kế toán; Tư vấn tài chính; Tư vấn đầu tư và Cung cấp các giải pháp công nghệ cho các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các cá nhân nhà đầu tư nước ngoài.