Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM ĐỂ KINH DOANH

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm thì việc xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm là một trong những thủ tục tất yếu trước khi tiến hành nhập khẩu. Trong bài viết này, GLaw Việt Nam sẽ chia sẻ đến Quý khách hàng về những nội dung liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

1. Định nghĩa về xuất bản phẩm

Theo quy định tại Điều 4 Luật xuất bản 2012 thì “Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

a) Sách in;

b) Sách chữ nổi;

c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

d) Các loại lịch;

đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.”

Theo đó những cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi nhập khẩu những tác phẩm, tài liệu trên để kinh doanh thì phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm với cơ quan cấp phép.

2. Cơ sở được hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

 • Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất bản phẩm vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Điều kiện cấp phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Theo Điều 38 Luật xuất bản 2012, điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm bao gồm:

 • Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Người đứng đầu cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm phải:
 • Thường trú tại Việt Nam;
 • Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành xuất bản phẩm, nếu tốt nghiệp đại học trở lên của ngành khác phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
 • Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách trong trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách.
 • Trong trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu sách, thì phải có ít nhất 05 nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách, như sau:
 • Có thâm niên công tác hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ 05 trở lên;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành khác nhưng có trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thẩm định nội dung sách nhập khẩu và có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

4. Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Bước 1: Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ Thông tin truyền thông.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ và phải cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo quy định tại Điều 39 Luật xuất bản 2012, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;
 • Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm hoặc bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành khác và phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp của người đứng đầu cơ sở;
 • Danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách đối với trường hợp kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ     

6. Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh là 50.000 đồng/hồ sơ.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]