Làm sao để xuất bản e-book?

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc tự xuất bản E-book đã trở thành một cách phổ biến để chia sẻ kiến thức, kể chuyện, và đặc biệt là kiếm tiền. Tuy nhiên, làm cách nào để xuất bản e-book và bán trên các nền tảng thương mại e-book uy tín?

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc giúp các bạn.

Theo quy định tại Luật Xuất bản, Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

– Sách in;

– Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

– Các loại lịch;

– Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Theo đó, xuất bản phẩm điện tử là xuất bản các sản phẩm trên được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử.

Như vậy, E-book là sách, tài liệu,… được định dạng số và được xem là sản phẩm điện tử hay còn gọi là sản phẩm số. Để có thể xuất bản phẩm điện tử như nội dung luật định ở trên thì e-book phải được xuất bản bởi nhà xuất bản hoặc cơ quan được cấp giấy giấy phép xuất bản tài liệu.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhà xuất bản ở Việt Nam đang tạm dừng cấp giấy phép xuất bản, phát hành sách điện tử để chờ Cục Xuất Bản, In và Phát có hướng dẫn mới đối với định dạng tác phẩm đặc biệt này.

Do đó, rất tiếc khi phải thông tin đến bạn rằng, sản phẩm điện tử hiện tại vẫn chưa thể xin được giấy phép xuất bản. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho bạn nếu có bất kỳ thông tin mới nào.

Vậy, làm cách nào để bạn có thể bán e-book? Bạn tham khảo một số cách tại bài viết này nhé: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÁN ĐƯỢC E-BOOK?