Chứng nhận hợp quy phân bón

CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÂN BÓN

Với một thị trường đang rộng mở và đang dần phát triển như thị trường phân bón hiện nay, ngoài việc chú trọng vào việc xin các giấy phép về sản xuất, kinh doanh hay nhập khẩu phân bón thì các doanh nghiệp cũng nên chú trọng về việc xin Chứng nhận hợp quy phân bón trước khi đưa phân bón ra thị trường.

Về khái niệm, theo Khoản 7 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006: “Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng”. Theo một cách dễ hiểu, chứng nhận hợp quy phân bón là xác nhận phân bón mà doanh nghiệp dự định đưa ra thị trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với loại phân bón đó theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón hoặc tự sản xuất phân bón đều cần phải làm các thủ tục này.

Để thực hiện Công bố hợp quy cho phân bón, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy lập hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh).

Bước 2: Xử lý hồ sơ công bố hợp quy

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự tại Điều 15, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Quy trình thực hiện như sau:

  • Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 Bước 3. Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY:

  1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
  • Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN);
  • Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax; Tên sản phẩm, hàng hóa; Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Lưu ý: Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

  1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
  • Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN);
  • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Như vậy, để xin giấy phép nhập khẩu phân bón hoặc giấy phép sản xuất phân bón và đưa ra kinh doanh ngoài thị trường, chúng ta đầu tiên phải xin chứng nhận hợp quy phân bón.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].