7 Điều Kiện Sản Xuất Phân Bón

7 ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN

   Sản xuất phân bón là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy, ngoài việc thành lập doanh nghiệp có ngành sản xuất phân bón, tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

  Theo các quy định tại Luật trồng trọt 2018, Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ điều kiện mới có thể xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

*Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bao gồm:

Một là: Điều kiện về tư cách pháp nhân

   – Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

   – Đối với điều kiện này, phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó phải có ngành nghề về sản xuất phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp (Trường hợp này cần thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc).

Hai là: Địa điểm dùng làm nhà xưởng, khu sản xuất

   – Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất.

Ba là: Điều kiện về dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị

   – Dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại, dạng phân bón.

Bốn là: Điều kiện về cơ sở vật chất

   – Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt.

Năm là: Điều kiện phòng thử nghiệm phân bón

   – Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất.

Sáu là: Điều kiện về hệ thống quản lý chất lượng phân bón

   – Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và được cập nhật với tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành về quản lý chất lượng.

Bảy là: Điều kiện về nhân sự

   – Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

Nơi cấp: Cục Bảo vệ thực vật

Thời gian thực hiện: 25 – 30 ngày làm việc (Lưu ý: Không tính thời gian Cục bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất phân bón và lập Biên bản kiểm tra)

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón: 05 năm

Tương tự với phân bón sản xuất trong nước, đối với các loại từ nước ngoài chúng ta cũng phải làm thủ tục nhập khẩu phân bón.

Ngoài ra, công ty Luật Glaw Vietnam chuyên tư vấn thủ tục nhập khẩu phân bón. Các cá nhân hoặc doanh nghiệp đang có nhu cầu nhập khẩu phân bón hoặc muốn tìm hiểu thêm về thủ tục có thể liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc email: [email protected].