Xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Hiện nay, các doanh nghiệp ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thường có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư và lao động phổ thông tại Việt Nam để sang nước ngoài làm việc. Các công ty ở nước ngoài thường sẽ thông qua một doanh nghiệp có chức năng tìm kiếm, tuyển dụng và giới thiệu nhân sự để tìm kiếm nhân sự cho họ.

Các hoạt động nêu trên thuộc hoạt động cung ứng và quản lý lao động, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư. Doanh nghiệp thực hiện hoạt động này đòi hỏi phải có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

1.    Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

2.    Hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm 

Doanh nghiệp dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động sau:

•    Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

•    Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

•    Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

•    Phân tích và dự báo thị trường lao động.

•    Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

•    Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3.    Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1)    Có đăng ký ngành nghề cung ứng lao động;

(2)    Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên;

(3)    Ký quỹ 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng trong suốt quá trình hoạt động;

(4)    Người đại diện theo pháp luật phải đáp ứng điều kiện:

–    Là người quản lý doanh nghiệp;

–    Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

–    Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

4.    Hồ sơ đề nghị cấp phép

Doanh nghiệp chuẩn bị thành phần hồ sơ gồm:

–    Văn bản đề nghị cấp giấy phép;

–    Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm thời hạn từ 03 năm trở lên;

–    Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng;

–    Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật;

–    Phiếu lý lịch tư pháp số 1 của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

–    Bản sao bằng cấp chuyên môn theo hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

5.    Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

(1)    Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

(2)    Trình tự cấp phép: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp phép, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ sẽ cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

(3)    Kết quả: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, có thời hạn tối đa 60 (sáu mươi) tháng. Hết thời hạn có thể tiến hành việc gia hạn.

Trên đây là toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ việc làm và giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Để được tư vấn chi tiết hoặc thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline: 0945929727 hoặc email: [email protected].