Xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

XIN GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

 

Hiện nay, bán rượu tiêu dùng tại chỗ khá phổ biến, người bán sẽ bán cho người mua, sử dụng trực tiếp ngay tại địa điểm bán hàng. Theo quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014, hoạt động kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, là mặt hàng thuộc sự quản lý nghiêm ngặt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, để kinh doanh mặt hàng này, người bán (nhà hàng, khách sạn, quán bar, beer club,…) phải đáp ứng các quy định theo pháp luật hiện hành.

Theo quy định cũ, các thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, giấy phép này có thời hạn trong vòng 05 năm và trước thời hạn hết hiệu lực, thương nhân có quyền làm văn bản đề nghị để được xem xét cấp lại giấy phép này.

Quy định mới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/03/2020, theo đó, thương nhân có hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ không phải xin Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Thay vào đó các thương nhân sẽ phải thực hiện thủ tục Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp Quận/Huyện nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

 • Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định hiện hành

  • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;
  • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh;
  • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;
  • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định về hoạt động sản xuất kinh doanh rượu tại Việt Nam.
 • Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

  Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo sự hướng dẫn của GLaw.

 • Nơi thực hiện: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị cho hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước

Vì rượu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thường xuyên chịu sự kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, yêu cầu cần chuẩn bị những giấy tờ sau để phục vụ cho mục đích thanh, kiểm tra nhà nước:

+ Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

+ Hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu;

+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

+ Các hóa đơn chứng từ liên quan đến việc mua bán, nhập khẩu rượu.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]