Vốn điều lệ khi thành lập công ty là gì?

VỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY?

1. Vốn điều lệ là gì?

Khi thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ giữ vai trò quan trọng về tài chính, với mỗi loại hình, mỗi quy mô sẽ có những mức vốn điều lệ riêng. Doanh nghiệp có kinh doanh thì phải có vốn, không có vốn thì không thể kinh doanh được. Mặt khác, trong kinh doanh không phải ai cũng thành công, ai cũng thu được lợi nhuận, vốn điều lệ này để đảm bảo khi doanh nghiệp làm ăn thua thiệt vẫn phải chịu trách nhiệm tài sản trong khoản vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan nhà nước. Vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty nói lên quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mỗi người trong khối tài sản mình cam kết góp vào công ty.

Theo quy định tại Điều 29, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Như vậy, chỉ có tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ mới là số vốn mà các thành viên, cổ đông cam kết góp/đăng ký mua vào công ty. Nếu sau thời hạn nêu trên mà thành viên, cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết góp/đăng ký mua, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị thực góp.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

 

 

2. Pháp luật quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Hiện nay, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp và vốn điều lệ cũng không có ý nghĩa nhiều trong việc đảm bảo khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ của mình. Số vốn này do doanh nghiệp tự đăng ký, có thể đăng ký cao hơn số vốn thực có của các thành viên góp vốn và không cần phải chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hay bất cứ hình thức nào khác. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty để cho đối tác thấy để có niềm tin vào doanh nghiệp, nhưng nếu doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện sổ sách kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Lưu ý:

  • Mặc dù vốn điều lệ không có ý nghĩa nhiều trong việc đảm bảo tài chính đối với chủ nợ. Tuy nhiên, vốn Điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần trong công ty; thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên trong công ty. Điều này có nghĩa là thành viên trong công ty sẽ chịu trách nhiệm trên toàn bộ phần vốn góp như đã đăng ký trong điều lệ công ty của mình khi công ty có xảy ra sự cố như phá sản thì lúc ấy thành viên sẽ chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính trả nợ đối với chủ nợ theo phần vốn góp đã đăng ký của mình mà thôi. Đây là ý nghĩa lớn nhất của vốn điều lệ.
  • Tùy theo ý tưởng và ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp toàn quyền quyết định mức vốn Điều lệ nhưng cần cân nhắc kỹ khi xác định vốn điều lệ. Bởi vốn điều lệ có ảnh hướng đến thuế môn bài hằng năm doanh nghiệp phải đóng. Cụ thể:

Vốn điều lệ

Mức thuế môn bài (đồng/năm)

 – Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

 – Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000

 – Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000

   

3. Với mức thuế môn bài trên, doanh nghiệp cần biết:

  • Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì công ty phải đóng mức thuế môn bài cả năm.
  • Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì công ty phải đóng mức thuế môn bài nửa năm.
  • Thuế môn bài cho các chi nhánh: 1.000.000 đồng

Quyết định mức vốn điều lệ của công ty là bao nhiêu khi chuẩn bị thành lập để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động các quyền, nghĩa vụ của thành viên công ty, mà nó còn ảnh hưởng đến mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng hằng năm. 

 

GLaw Vietnam Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam – Làm giấy phép kinh doanh Hotline: 0945 929 727 Email: info@glawvn.com