Ủy ban nhân dân tiếng anh là gì?

ỦY BAN NHÂN DÂN TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Việc hiểu rõ ý nghĩa của các từ tiếng anh trở nên ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện nay để có thể ứng dụng vào thực tế. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu ủy ban nhân dân tiếng anh là gì? Và những thông tin cơ bản về ủy ban nhân dân có thể bạn muốn biết.

I. Ủy ban nhân dân là gì?

Ủy ban nhân dân là đơn vị, cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

Ở nước ta ủy ban nhân dân là khái niệm được sử dụng từ khi có hiến pháp 1980 cho đến nay. Còn theo hiến pháp năm 1959 và hiến pháp năm 1946 cơ quan này còn được gọi là ủy ban hành chính. Theo pháp luật đang hiện hành thì ủy ban nhân dân được bầu bởi hội đồng nhân dân cùng cấp, bao gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên. Chủ tịch ủy ban nhân dân là đại biểu hội đồng nhân dân, những thành viên khác của ủy ban nhân dân không bắt buộc phải là đại biểu hội đồng nhân dân. Kết quả của việc bầu thành viên ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp duyệt, kết quả bầu các thành viên ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được thủ tướng chính phủ duyệt.

II. Ủy ban nhân dân tiếng anh là gì?

Ủy ban nhân dân tiếng anh là People’s Committee hay People’s Commission

Ví dụ 1:

Các thành viên được tổ chức thành sáu ủy ban nhân dân sau, mỗi ủy ban nhân dân đều có nhiệm vụ riêng (Its members are also organized into the following six People’s Committees, each having its own responsibilities)

Ví dụ 2:

Thành viên hoặc sắp trở thành thành viên của Ủy ban Nhân dân hay Ủy ban quốc gia (Member must be a People’s Committee or a Country Committee member or being assigned as such)

Ví dụ 3:

Ủy ban Nhân dân ước lượng nhu cầu và nếu cần thì chấp thuận cho những anh chị tình nguyện từ những quận khác đến giúp đỡ (People’s Commission assesses the needs and, if needed, approves that volunteers from other districs extend help)

III. Những quy định pháp luật về ủy ban nhân dân:

Ủy ban nhân dân là cơ quan thực hiện các chức năng quản lý hành chính nhà nước tại địa phương ở các lĩnh vực về kinh tế, giáo dục, văn hóa, an ninh, quốc phòng,…

Mỗi tháng ủy ban nhân dân họp ít nhất một lần được triệu tập bởi chủ tịch ủy ban nhân dân và chủ tọa. Những quyết định của ủy ban nhân dân cần phải được hơn 50% tổng số thành viên của ủy ban nhân dân biểu quyết tán thàn. Cá nhân đứng đầu các tổ chức đoàn thể của nhân dân ở địa phương và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam được mời để tham dự phiên họp của ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn luận về những vấn đề có liên quan.

Ủy ban nhân dân họp và ra quyết định theo số đông những vấn đề quan trọng do luật định thuộc thẩm quyền của mình thông qua những phiên họp, đó là:

  • Chương trình, nội dung việc làm của ủy ban nhân dân.
  • Kế hoạch về phát triển kinh tế và xã hội, dự toán cho ngân sách, quyết toán ngân sách mỗi năm và quỹ dự trữ địa phương trình Hội đồng nhân dân.
  • Những biện pháp thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân về kinh tế và xã hội, thông qua báo cáo của ủy ban nhân dân trước hội đồng nhân dân.
  • Đề án về thành lập mới, sáp nhập hay giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân và việc điều chỉnh, phân vạch địa giới, đơn vị hành chính tại địa phương.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]