Tư cách pháp nhân là gì?

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN LÀ GÌ?

Có thể bạn thường được nghe về những tổ chức có tư cách pháp nhân. Nhưng liệu bạn có thực sự hiểu biết rõ ràng về thuật ngữ pháp lí khá mơ hồ này. Trong bài viết “Tư cách pháp nhân là gì?” chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức quan trọng về tư cách pháp nhân, các ảnh hưởng của tư cách pháp nhân đến việc chọn loại hình và thành lập doanh nghiệp.

I. Tư cách pháp nhân là gì?

Là tư cách pháp lí được công nhận bởi Nhà nước công nhận cho một nhóm người hay một tổ chức có khả năng tồn tại, hoạt động một cách độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổ chức được gọi là pháp nhân là con người trên phương diện pháp lí chứ không phải con người thực thể.

Tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đủ các điều kiện dưới đây:

  • Chặt chẽ trong cơ cấu tổ chức.
  • Được thành lập hợp pháp theo pháp luật qui định.
  • Có tài sản độc lập với các cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
  • Tự nhân danh mình để tham gia quan hệ pháp luật độc lập.

II. Tư cách pháp nhân có những ảnh hưởng gì đến thành lập doanh nghiệp?

Tư cách pháp nhân không chỉ là tư cách pháp lí của một doanh nghiệp, tổ chức mà nó còn ảnh hưởng đến vấn đề bạn chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập.

Điều mà bạn cần quan tâm hơn là chế độ chịu trách nhiệm của doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014, thì những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân gồm:

  • Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn).
  • Công ty HD (hợp danh).
  • Công ty CP (cổ phần).

Duy nhất có một loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân.

1. Chế độ chịu trách nhiệm:

a. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân:

Những thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn, nghĩa là chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào doanh nghiệp (bỏ qua trường hợp thành viên hợp danh ở công ty hợp danh, có thể buộc phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty, trong trường hợp tài sản của công ty không đủ điều kiện để trang trải nợ).

Khi những khoản nợ vượt quá tổng giá trị tài sản của công ty thì công ty đó chỉ phải thanh toán hết số tài sản của công ty cho chủ nợ mà thành viên trong công ty không cần phải bỏ ra tài sản cá nhân để hoàn trả số nợ thiếu.

b. Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân:

Doanh nghiệp tư nhân là điển hình của loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. Loại hình này trách nhiệm vô hạn bằng tài sản (không chỉ của doanh nghiệp mà còn bằng toàn bộ tài sản của chủ DN). Đây là điều tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp tư nhân.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân tư nhân bạn sẽ chịu mức rủi ro cao nhưng bù lại có được niềm tin cao từ khách hàng.

2. Bộ máy hoạt động, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

Đối với những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thì cơ cấu tổ chức có cấu trúc phức tạp hơn, được luật qui định nhiều hơn.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]