Thủ tục xin cấp phép game online G2, G3, G4

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP GAME ONLINE G2, G3, G4

Hiện nay, theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, chúng ta có thể phân loại trò chơi điện tử thành 4 loại sau đây:

– Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

– Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

– Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

– Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).

 

Từ cách phân loại trên, có thể thấy trò chơi điện tử G2, G3, G4 là là các trò chơi điện tử có sự tương tác thấp hơn so với trò chơi G1. Do đó, quy trình thủ tục để được cấp phép đối với hoạt động cung cấp dịch vụ này sẽ đơn giản hơn so với G1. Cụ thể trong bài viết này, GLAW sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp thủ tục xin cấp phép hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

Doanh nghiệp sẽ được cung cấp dịch vụ trò chơi G2, G3, G4 khi có Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng trò chơi điện tử.

Thứ nhất, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

1. Điều kiện:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để cung cấp dịch vụ trong trường hợp cung cấp dịch vụ trên Internet.
 • Điều kiện về nhân sự cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

+ Có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng;

+ Có ít nhất 01 nhân sự quản trị trò chơi điện tử;

 • Điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm:

+ Hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử (nếu có) của doanh nghiệp phải đặt tại Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài Khoản thanh toán của mình;

+ Có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi;

+ Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử;
 • Bản sao hợp lệ bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;
 • Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

3. Trình tự thực hiện: nộp trên trang dichvucong.mic.gov.vn

4. Thời gian thực hiện: 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

6. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Thứ hai, thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

1. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.
 • Các giấy tờ liên quan chứng minh đủ điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.

2. Trình tự thực hiện

 • Tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, doanh nghiệp phải gửi thông báo đối với từng trò chơi điện tử sẽ cung cấp tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu trong thông báo.

3. Cơ quan thực hiện: Cục phát thanh, truyền thông và thông tin điện tử

4. Thời gian thực hiện: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

5. Kết quả: Giấy xác nhận đã thông báo.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]