Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT CHO CÔNG TY

CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Mặc dù, Việt Nam nói riêng và cả Thế giới nói chung đang chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng với sự thích ứng, bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng thông qua việc cung cấp hàng hóa kèm dịch vụ giao hàng tận nơi hay thanh toán bằng ví điện tử, thì Việt Nam vẫn được xem là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Do đó, nhu cầu tham gia vào thị trường bán lẻ Việt Nam của các nhà bán lẻ trong và ngoài nước vẫn luôn là một chủ đề nóng.

 

Đối tượng cần phải xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Tổ chức kinh tế là nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BCC có  tỷ lệ vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ từ 51% trở lên;
 • Tổ chức kinh tế là nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BCC mà  tỷ lệ vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ dưới 51% (Bộ Công Thương hướng dẫn thêm thông qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời ý kiến doanh nghiệp);
 • Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ từ 51% trở lên.

Tóm lại, chỉ cần công ty có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu tiên thực hiện hoạt động bán lẻ tại một địa điểm cụ thể ở Việt Nam thì cần phải xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

Vậy, làm thế nào để một công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào thị trường bán lẻ đầy tiềm năng của Việt Nam?

Điều kiện để được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Lưu ý: Trước khi đề nghị xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần phải có Giấy phép kinh doanh và chuẩn bị tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
 • Bản giải trình lập cơ sở bán lẻ:
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ, mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ, tùy thuộc vào địa điểm cơ sở bán lẻ sẽ tương ứng với điêu kiện cần đáp ứng khác nhau như việc phải đáp ứng những điều kiện về PCCC…kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
  • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; Nhu cầu về lao động; Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  • Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên. Chứng minh việc không còn nợ thuế quá hạn; Giải trình về vốn, nguồn vốn chứng minh khả năng tài chính của mình.
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
  • Nơi thực hiện: Sở Công thương (nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính).
  • Thời gian thực hiện: Tùy theo trường hợp pháp luật quy định mà Sở công thương cấp giấy phép cho những hồ sơ sau khi đáp ứng đủ điều kiện hoặc sau khi lấy ý kiến của Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan. Thông thường là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]