Thủ tục đăng ký website với bộ công thương

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ mạng, nhiểu web thương mại điện tử ra đời phục vụ chủ yếu cho các hoạt động trao đổi, mua bán, quảng cáo dịch vụ. hàng hóa của các công ty. Nhu cầu cần thiết để xây dựng hệ thống quản lý những tài nguyên của công ty, đơn vị và doanh nghiệp,…

I. Website thương mại điện từ là gì?

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập nhằm phục vụ một phần hay toàn bộ qui trình của hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu dịch vụ, hàng hóa đến kết giao hợp đồng và cung ứng dịch vụ, thanh toán, dịch vụ sau bán hàng cần có giấy phép của trang thông tin điện từ.

Trang web thương mại điện tử cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lập ra để cung ứng một môi trường hoạt động kinh doanh cho những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác tiến hành các hoạt động thương mại.

II. Các loại website thương mại điện tử:

Căn cứ vào thông tư 52/2013/NĐ – CP website thương mại điện tử được phân loại như sau:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Web khuyến mại trực tuyến.
 • Web thương mại điện từ đấu giá trực tuyến.
 • Những loại website được quy đinh bởi Bộ Công Thương.

III. Thủ tục đăng ký website với bộ công thương:

Những giấy tờ cần cung cấp để đăng kí website thương mại điện từ gồm có:

 • Đơn đăng kí website thương mại điện tử.
 • Bản sao (có chứng thực) quyết định thành lập (dành cho tổ chức), giấy chứng nhận đã đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư (dành cho thương nhân).
 • Đề án cung cấp dịch vụ được qui định tại khoản 3 điều 54 nghị định số 52/2013/NĐ – CP.
 • Qui chế quản lí hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại căn cứ theo quy định.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hay thỏa thuận hợp tác giữa những thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức và cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa trên website đó.
 • Những điều kiện chung để áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

IV. Trình tự các bước đăng kí website thương mại điện tử với bộ cung thương:

1. Bước 1:

Tổ chức, thương nhân đăng kí tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn thông qua việc cung cấp thông tin theo mẫu.

2. Bước 2:

Trong 3 ngày làm việc tổ chức, thương nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng kí về một trong những nội dung sau:

 • Trường hợp thông tin đăng kí tài khoản đầy đủ, tổ chức, thương nhân được cấp 01 tài khoản đăng nhập hệ thống.
 • Trường hợp đăng kí tài khoản bị yêu cầu thông tin bổ sung hay bị từ chối thì tổ chức, thương nhân phải tiến hành thực hiện đăng kí lại hay bổ sung thông tin theo yêu cầu.

3. Bước 3:

Sau khi đã được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, tổ chức, thương nhân tiến hành đăng nhập. Chọn chức năng đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và tiến hành khai báo thông tin theo như quy định.

4. Bước 4:

Trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc, tổ chức, thương nhân nhận thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng kí về trong các nội dung sau: Xác nhận hồ sơ đăng kí hợp lệ, đầy đủ và yêu cầu thương nhân tiếp tục thực hiện.

5. Bước 5:

Thông báo hồ sơ đăng kí website với Bộ Công Thương không hợp lệ hay yêu cầu thông tin bổ sung.

Khi đó thương nhân, tổ chức quay lại bước 3 để bổ sung các thông tin và hồ sơ yêu cầu hay khai báo lại.

Bước 5 khi đã nhận được thông báo xác nhận rằng hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương bàn giấy bộ hồ sơ đăng kí hoàn chỉnh theo qui định.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].