Thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ MỚI NHẤT

Cập nhật thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất, những điều kiện và thủ tục thực hiện cần lưu ý giúp thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện.

I. Đăng ký tạm trú:

Nơi tạm trú: Là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng kí thường trú và đăng kí tạm trú. Có thể hiểu đây là nơi sinh sống tạm thời và có thời hạn ngoài nơi thường trú của công dân.

Đăng kí tạm trú: Là việc công dân đăng kí nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Được cơ quan này làm thủ tục đăng kí tạm trú và cấp sổ tạm trú.

II. Thực hiện tạm trú cần những điều kiện gì?

Cá nhân đang sinh sống, làm việc và học tập tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng lại không thuộc trường hợp được đăng kí thường trú ở địa phương đó thì trong thời hạn 1 tháng, tính từ ngày đến phải đăng kí tạm trú tại công an xã, phường thị trấn.

Nếu đã đăng kí tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc và học tập tại nơi đăng kí tạm trú thì người đó sẽ bị xóa tên trong sổ đăng kí tạm trú.

III. Trình tự thủ tục thực hiện đăng kí tạm trú:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo pháp luật qui định.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tại công an phường, xã, thị trấn. Cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với những qui định của pháp luật về cư trú.

  • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận và trao cho người nộp.
  • Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu biểu mẫu hoặc thành phần hồ sơ. Giấy tờ kê khai chưa chính xác, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận, phản hồi bằng văn bản cho công dân. Nêu rõ lí do không tiếp nhận.

Bước 3: Nhận kết quả, nộp giấy biên nhận.

  • Nếu được giải quyết đăng kí tạm trú: Nộp lệ phí, nhận hồ sơ và kiểm tra lại giấy tờ tại liệu. Đối chiếu những thông tin được ghi trong sổ tạm trú, giấy tờ khác và kí nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.
  • Nếu không giải quyết đăng kí tạm trú: Nhận hồ sơ đã nộp, kiểm tra giấy tờ và tài liệu có trong hồ sơ. Nhận văn bản về vấn đề không giải quyết đăng kí tạm trú và kí nhận

Thời gian trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

IV. Hồ sơ thực hiện đăng kí:

  • Xuất trình CMND.
  • Tài liệu, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.
  • Bản khai nhân khẩu.
  • Phiếu thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu.

Ngoài ra, cá nhân tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hay đồng ý cho đăng kí tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ. Thì vấn đề đồng ý phải được ghi vào phiếu thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu, kí ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

Nếu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn hay ở nhờ thì phải được cá nhân cho thuê, cho mượn hay cho ở nhờ đồng ý cho đăng kí tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu, kí ghi rõ họ tên.

Nếu người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có văn bản đồng ý cho đăng kí tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu.

Xuất trình CMND hay giấy tờ được xác nhận của công an xã, phường thị trấn nơi cá nhân đó thường trú.

V. Thời hạn giải quyết:

Không vượt quá 3 ngày tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo qui định.

VI. Lệ phí đăng kí tạm trú:

Được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo qui định.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]