Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

Đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang có nhu cầu huy động nguồn vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì “Khoản vay nước ngoài” không còn quá xa lạ. Khoản vay nước ngoài bao gồm khoản vay được bảo lãnh và khoản vay không được bảo lãnh. Khoản vay nước nước ngoài không được bảo lãnh được hiểu đơn giản là khoản tín dụng mà bên cho vay không cư trú ở Việt Nam cho một doanh nghiệp thành lập, hoạt động kinh doanh ở Việt Nam vay thông qua thỏa thuận vay dưới dạng văn bản. Bên vay tự chịu trách nhiệm trả nợ đối với khoản vay với bên cho vay. Trong bài viết này sẽ trình bày các nội dung liên quan đến khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Theo khuôn khổ pháp lý của pháp luật Việt Nam thì doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định liên quan đến khoản vay nước ngoài như điều kiện vay, trả nợ; đăng ký khoản vay nước ngoài; mở tài khoản vay; báo cáo tình hình thực hiện khoản vay và báo cáo khi có thay đổi với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Đối với mỗi thủ tục sẽ có những quy định riêng về trình tự, thủ tục, thời hạn cũng như thành phần hồ sơ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài.

 

1. Các khoản vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Pháp luật Việt Nam quy định những khoản vay nước ngoài sau đây phải thực hiện thủ tục đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

 • Khoản vay ngắn hạn (thời hạn vay dưới 01 năm): khoản vay được gia hạn và tổng thời gian gia hạn là trên 01 năm; hoặc không gia hạn nhưng vẫn còn dư nợ gốc sau 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên;
 • Khoản vay trung hạn (thời hạn vay từ 01 năm đến 05 năm) và khoản vay dài hạn (trên 05 năm), trừ các khoản vay tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm.

 

2. Thời hạn đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bên vay phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay (gửi hồ sơ) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày:

 • Khoản vay ngắn hạn: ngày các bên ký thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung hạn hoặc dài hạn; ngày tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với khoản vay không gia hạn nhưng vẫn còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn.
 • Khoản vay trung hạn và khoản vay dài hạn: ngày các bên ký kết hợp đồng vay, thỏa thuận vay hoặc thỏa thuận rút vốn bằng văn bản (trong trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn).

 

3. Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Hình thức đăng ký khoản vay nước ngoài: Bên vay gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (khoản vay trên 10 triệu USD) hoặc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (khoản vay dưới 10 triệu USD), trong trường hợp bên vay lựa chọn hình thức vay trực tuyến thì có thể gửi thêm hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn tại trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn).
 • Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài:
 • Đơn đăng ký Khoản vay (Phụ lục 01 – Thông tư 03/2016/TT-NHNN) – đối với hình thức truyền thống hoặc Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài trên Trang điện tử (in Đơn từ trang điện tử, ký và đóng đấu) – đối với hình thức trực tuyến.
 • Bản sao (có xác nhận của bên vay) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của bên đi vay;
 • Bản sao (có xác nhận của bên vay) hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay: tùy vào khoản vay dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn mà tài liệu chứng minh mục đích vay sẽ khác nhau. Thông thường tài liệu chứng minh mục đích vay là phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư, phương án cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của Bên đi vay, báo cáo việc sử dụng Khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu và các văn bản có giá trị tương đương
 • Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của bên vay) thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn Khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (đối với trường hợp chuyển khoản vay ngắn hạn thành trung hạn, dài hạn); hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung;
 • Văn bản xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản vay, trả nợ về tình hình rút vốn, trả nợ của bên đi vay đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu, về các giao dịch thu, chi liên quan đến việc hình thành khoản vay….. (nội dung xác nhận sẽ phụ thuộc vào mục đích vay vốn của bên vay và khoản vay ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn). Đối với những khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam thì sẽ yêu cầu thêm những giấy tờ cần thiết khác.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản vay nước ngoài
 • Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối): Khoản vay có kim ngạch vay trên 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương).
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính: Khoản vay có kim ngạch vay đến 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương).
 • Thời hạn giải quyết và kết quả: Trong vòng 12 ngày – 45 ngày, bên vay sẽ nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký Khoản vay nước ngoài.

Lưu ý: Đối với bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các Khoản vay bằng đồng Việt Nam thì cần phải cung cấp thêm những giấy tờ khác. Ngoài ra, trên thực tế tùy thuộc vào ngân hàng cấp tình, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau sẽ có những hướng dẫn và yêu cầu khác nhau.

 

4. Một số lưu ý liên quan đến đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Trong trường hợp bên vay không thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hành nhà nước Việt Nam theo đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Sau khi nhận được văn bản chấp nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xác nhận đăng ký Khoản vay nước ngoài thì bên vay đã hoàn tất thủ tục đăng ký nhưng bên vay cần phải thực hiện thủ tục báo cáo theo quý, báo cáo đột xuất.
 • Trong quá trình hoạt động, nếu khoản vay nước ngoài có nội dung thay đổi so với nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận thì bên đi vay cần thực thủ tục đăng ký hoặc thủ tục thông báo về nội dung thay đổi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Trên đây là những quy định cơ bản của pháp luật hiện hành về việc các khoản vay phải đăng ký, thời hạn đăng ký cũng như hồ sơ mà bên đi vay cần chuẩn bị để đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].