Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài. Do đó, thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài là một thủ tục rất quan trọng mang tính quyết định đối với việc có thực hiện đầu tư ra nước ngoài được hay không.

Trong phạm vi bài viết này, GLAW sẽ cung cấp cho các Nhà đầu tư các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

1. Nhà đầu tư chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài bằng cách nào?

Theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối thì mọi giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư được mở tại một tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

2. Khi nào thì Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài?

Thông thường, Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền sau khi đã được cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài và thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài đã mở.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư, như: Chi phí nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư; Khảo sát thực địa; Nghiên cứu tài liệu; Thu thập và mua tài liệu, thông tin có liên quan đến lựa chọn dự án đầu tư; Đàm phán hợp đồng…. Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trong những trường hợp này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối, xuất khẩu, hải quan, công nghệ. Lưu ý, hạn mức chuyển ngoại tệ trong trường hợp này không vượt quá 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ, được tính vào tổng vốn đầu tư ra nước ngoài, trừ trường hợp Chính phủ có quy định khác.

3. Thủ tục để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Bước 1: Mở tài khoản vốn đầu tư

Nhà đầu tư lựa chọn tổ chức tín dụng mà quý công ty mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam và tổ chức tín dụng đó phải được cấp phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối để mở tài khoản vốn;

Bước 2: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp:

+ Ngân hàng Nhà nước đối với Nhà đầu tư là tổ chức tín dụng;

+ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính.

  • Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

+ Giấy phép đầu tư ra nước ngoài;

+ Văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp;

+ Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ;

+ Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài;

+ Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

  • Cách thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc bưu điện
  • Thời hạn xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
  • Kết quả: Xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước.

Bước 3: Nhà đầu tư tiến hành các thủ tục chuyển tiền tại Ngân hàng mở tài khoản vốn để chuyển tiền ra nước ngoài.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]