Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư ra nước ngoài

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Sau quá trình hoạt động đầu tư cũng như có cơ hội nghiên cứu thị trường và khảo sát thực địa ở nước ngoài, Nhà đầu tư sẽ có những chiến lược kinh doanh mới hoặc có thể mở rộng ngành nghề hoạt động để phát triển lớn mạnh hơn ở thị trường nước ngoài. Theo quy định của pháp luật hiện nay, thì Nhà đầu tư cần phải điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài đã được cấp, trước khi mở rộng mục tiêu ngành nghề hoạt động.

Trong phạm vi bài viết này, GLAW sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến THỦ TỤC BỔ SUNG THÊM NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI đối với các Nhà đầu tư đang có mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

1. Lưu ý khi lựa chọn ngành nghề đăng ký bổ sung:

  • Nhà đầu tư không được đăng ký bổ sung các ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài như: Kinh doanh các chất ma tuý; Kinh doanh các loại hoá chất, khoáng vật; Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên theo quy định của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; Kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; Kinh doanh pháo nổ; Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương; Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
  • Nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các ngành nghề về: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, kinh doanh bất động sản.

2. Thủ tục bổ sung ngành nghề đầu tư ra nước ngoài:

* Thành phần hồ sơ:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư có điều kiện thì nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
  • Các tài liệu liên quan khác.

* Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư kê khai thông tin điều chỉnh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã điều chỉnh.

 

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]