Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT mới nhất

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT mới nhất

I. TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Mẫu TK3-TS hướng dẫn theo Quyết định 595/QĐ – BHXH có hiệu lực từ ngày 1/5/2017, hướng dẫn các đơn vị kê khai thông tin khi đăng ký tham gia hoặc điều chỉnh BHXH, BHYT, BHTN. Để hình thành kế toán TK3-TS cần chú ý đến các vấn đề sau.

Mục đích lập: TKS3 – TS hướng dẫn các đơn vị kê khai thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.

Trách nhiệm lập thành: Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Thời gian lập thành: Bhxh, BHYT đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến; khi có sự thay đổi thông tin của đơn vị.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………..

[01]. Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………………………………………………………………..

[03]. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: …………………………………………………………………

[06]. Loại hình đơn vị: ………………………………………………………………………………….

[07]. Số điện thoại ………………………………. [07]. Địa chỉ email …………………………………….

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: …………………………………….

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □ [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………….

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………………………………………………………

 

…….., ngày…tháng…năm…

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

II. Hướng dẫn cách lập tờ khai TK3-TS

Đơn vị thực hiện kê khai TK3-TS theo hướng dẫn sau:

[01] Tên đơn vị: Đơn vị nói tên đơn vị đầy đủ.

[02]. Mã số đơn vị: Đơn vị ghi mã số đơn vị do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống. Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

[03]. Mã số thuế: Đơn vị ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Đối với các đơn vị đã được cấp mã số đơn vị, mã số thuế thì phải ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến hoặc khi có thay đổi về thông tin của đơn vị).

Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế, mã đơn vị được cấp theo quy định. Trường hợp mã đơn vị đã được cấp, sau khi bổ sung mã số thuế, mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đơn vị ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[05] Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Đơn vị ghi chép đầy đủ số lượng nhà ở, đường phố, làng xóm; xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các tỉnh, thành phố nơi đơn vị đặt trụ sở chính.

[06]. Loại hình đơn vị: Đơn vị ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; sự nghiệp công lập; sự nghiệp ngoài công lập; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại: Đơn vị điền số điện thoại của đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: Đơn vị ghi chính xác địa chỉ email của đơn vị.

[09] Quyết định thành lập/Cấp phép đăng ký kinh doanh

[09.1]. Số điện thoại: Ghi số quyết định/giấy phép đăng ký kinh doanh.

[09.2]. Nơi cấp: Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thanh  toán trả bằng sản phẩm, theo chứng khoán): Nếu bạn chọn đóng cửa 3 tháng một lần, hãy đánh dấu x bằng ô[10.1]; nếu phương pháp được đóng lại mỗi 6 tháng, hãy kiểm tra x với ô [10.2].

[11] Nội dung thay đổi, yêu cầu: Đơn vị ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại đơn vị…

[12]. Hồ sơ kèm theo: Đơn vị liệt kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

 

Lưu ý:

Đối với các đơn vị thực hiện kê khai TK3-TS thay đổi thông tin của các đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), chỉ có mã số thuế của đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09] và [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Sau khi hoàn thành việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký tên, ghi rõ họ tên, con dấu.

Mong rằng qua bài viết bạn đọc đã có thể BHYT, BHXH theo đúng chuẩn của mẫu TK3.