HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ TRÀ HOA HỒNG

NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI

 

Tự công bố chất lượng sản phẩm phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thủ tục bắt buộc khi tổ chức hoặc cá nhân đưa sản phẩm nhập khẩu ra thị trường để lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, Trà hoa hồng nhập khẩu từ nước ngoài là thực phẩm thuộc nhóm đối tượng bắt buộc phải thực hiện thủ tục tự công bố với cơ quan quản lý Nhà nước theo Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các công ty thủ tục tự công bố Trà hoa hồng nhập khẩu từ nước ngoài theo quy định hiện hành.

1. Quy trình tự công bố Trà hoa hồng nhập khẩu được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định;

Bước 2: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải thông tin về tên cơ sở, tên sản phẩm và ngày tiếp nhận trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng như cho người tiêu dùng được biết.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

2. Hồ sơ tự công bố Trà hoa hồng nhập khẩu bao gồm:

a. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao y chứng thực);

b. Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

c. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

d. Mẫu nhãn hoặc hình ảnh nhãn sản phẩm.

* Lưu ý:

  • Ngôn ngữ thể hiện trong hồ sơ tự công bố sản phẩm: Bằng tiếng Việt;

  • Trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì tài liệu này phải được dịch qua tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

  • Ban quản lý an toàn thực phẩm của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương (đối với những địa phương đang thí điểm mô hình Ban quản lý an toàn thực phẩm).

  • Hoặc Chi cục an toàn thực phẩm của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương (đối với những địa phương còn lại).

4. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Sau khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân cùng với tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận thì hồ sơ đã được xem là xử lý xong. Lúc đó, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
- Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
-
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: info@glawvn.com

Tin liên quan

Kinh doanh khóa học online, coaching online có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Kinh doanh khóa học online, coaching online có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Hiện nay, mô hình kinh doanh khóa học online và coaching đang được nhiều người thực hiện do nhu ...

Làm thế nào để công ty IT được hưởng ưu đãi về thuế?

Làm thế nào để công ty IT được hưởng ưu đãi về thuế?

Công ty IT thực hiện sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp ...

Công ty IT được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?

Công ty IT được hưởng ưu đãi thuế như thế nào?

Trước sự phát triển của công nghệ, sản phẩm phần mềm ngày càng đa dạng để phục vụ trong ...

Các phương án thành lập công ty IT có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Các phương án thành lập công ty IT có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công ...

Thành lập công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay, ngành nghề lập trình phần mềm hay còn gọi là ngành IT đang là ngành nghề khuyến ...

Theo dõi Glaw Viet Nam