HÌNH THỨC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đang được các Nhà đầu tư Việt Nam đẩy mạnh thực hiện, bởi vì bên cạnh việc nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ của Nhà nước thì các nước trên thế giới cũng đang thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Để hỗ trợ các Nhà đầu tư đang có mong muốn mở rộng thị trường sang các nước trên thế giới, trong phạm vi bài viết này, GLAW sẽ cung cấp cho các Nhà đầu tư Việt Nam những hình thức đầu tư ra nước ngoài được phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, hình thức đầu tư ra nước ngoài được chia làm hai loại là đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

1. Hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó ở nước ngoài, bao gồm các hình thức sau đây:

  • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư: Sau khi xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài thì Nhà đầu tư sẽ tiến hành thành lập một công ty theo quy định về pháp luật doanh nghiệp và các quy định tương ứng với mục tiêu đầu tư theo pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài là hình thức Nhà đầu tư hợp tác với một đối tác nước ngoài thông qua các văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng, nhằm mục đích kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Trong quá trình xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư phải xuất trình được thoả thuận hoặc hợp đồng kèm theo đó phải có tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế đó.

  • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó: Cụ thể, Nhà đầu tư Việt Nam phải có đối tác tiềm năng ở nước ngoài là một tổ chức kinh tế đã được thành lập theo pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư. Nhà đầu tư tiến hành thoả thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp để trở thành thành viên/cổ đông tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó. Trong quá trình xin cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Nhà đầu tư phải xuất trình được thoả thuận, hợp đồng hoặc các tài liệu xác minh việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, kèm theo đó phải có tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế đó.

2. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

Hình thức đầu tư này được chia làm hai phương thức thực hiện như sau:

  • Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dành cho đối tượng là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; Quỹ đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là quỹ đầu tư chứng khoán), công ty đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Ngân hàng thương mại; Công ty tài chính tổng hợp; Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

  • Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dành cho đối tượng là Công ty quản lý quỹ và ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư theo các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
- Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
-
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: info@glawvn.com

Tin liên quan

Giấy phép hoạt động in

Giấy phép hoạt động in

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động in là ngành nghề kinh doanh có ...

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử

Báo chí điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. ...

Thủ tục xin cấp phép game online G2, G3, G4

Thủ tục xin cấp phép game online G2, G3, G4

Hiện nay, theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, chúng ta có thể phân ...

Thủ tục cấp giấy phép game online G1

Thủ tục cấp giấy phép game online G1

Ngày nay, trò chơi điện tử ngày càng trở nên phổ biến với tất cả các lứa ...

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hiện nay, nhu cầu xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp ...

Theo dõi Glaw Viet Nam