Giấy phép hoạt động in

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động in là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó doanh nghiệp muốn hoạt động ngành nghề này thì phải tiến hành xin cấp giấy phép hoạt động in. Trong bài viết này, GLaw Việt Nam sẽ chia sẻ đến Quý khách hàng về những nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in.

1. Giấy phép hoạt động in là gì?

Giấy phép hoạt động in là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, cơ sở hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực in, nhằm chứng nhận một cơ sở có đủ điều kiện đáp ứng hoạt động in. Có giấy phép hoạt động in thì cơ sở in ấn mới được phép đi vào hoạt động. Đây là một trong các điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở in, cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở in cần xin giấy phép hoạt động in

Hiện nay theo quy định thì không bắt buộc tất cả các cơ sở hoạt động in phải xin giấy phép hoạt động in mà tùy theo từng sản phẩm in ấn để làm căn cứ xem cơ sở đó có phải xin giấy phép hoạt động in hay không. Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hoạt động in, các cơ sở chỉ phải xin giấy phép hoạt động in khi hoạt động in các sản phẩm sau:

 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền)
 • Bao bì, nhãn hàng hóa;
 • Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân
 • Các sản phẩm in khác.

Lưu ý:

 • Nếu cơ sở in ấn không thuộc các sản phẩm trên thì cơ sở in ấn thực hiện thủ tục việc đăng ký cơ sở in theo quy định mà không phải thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động in.
 • Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in không phải đăng ký hoạt động. Như vậy, cơ sở hoạt động in ấn thực hiện việc in ấn ra các sản phẩm mà thuộc đối tượng đồng thời phải xin giấy phép hoạt động in và đăng ký cơ sở in thì chỉ cần thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động in là được.
 • Trường hợp cơ sở in đề nghị cấp phép hoạt động in, đồng thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm mà cơ sở in có đủ điều kiện theo quy định thì cấp chung trên một giấy phép.

3. Điều kiện hoạt động của cơ sở in

Theo Điều 3 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, điều kiện hoạt động của cơ sở in bao gồm:

 • Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in
 • Nội dung hoạt động: đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in
 • Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

4. Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 12 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, trước khi hoạt động, cơ sở hoạt động in cần xin Giấy phép hoạt động in. Quy trình thực hiện xin cấp phép hoạt động in được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in

 • Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cơ sở in thuộc địa phương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
 • Qua đường bưu chính chuyển phát;

Bước 2: Cấp giấy phép hoạt động in

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 • Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.

5. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động in

Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 12 Nghị định 60/2014/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp phép hoạt động in bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định.

6. Thẩm quyền cấp phép hoạt động in

 • Đối với cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Cơ sở in khác: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]