Điều kiện và thủ tục kinh doanh dịch vụ ăn uống cho nhà đầu tư Đài Loan tại Việt Nam

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

CHO NHÀ ĐẦU TƯ ĐÀI LOAN TẠI VIỆT NAM

 

   Theo Phụ lục 4 của Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (được thay thể bởi Khoản 2 Điều 1 Luật 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư) thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống không phải là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Nhà đầu tư Đài Loan có thể tự do thực hiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam. Theo cam kết của Việt Nam với WTO, từ tháng 1/2015, Nhà đầu tư nước ngoài được mở nhà hàng ăn uống riêng mà không cần gắn với các dự án khách sạn. Hiện nay hạn chế về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nhà hàng đã chấm dứt, nhà đầu tư nước ngoài được tự do lựa chọn mô hình cũng như cách thức hoạt động dịch vụ nhà hàng.

   Theo đó, Nhà đầu tư Đài Loan có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan kinh doanh dịch vụ ăn uống, thành lập doanh nghiệp liên doanh kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc góp vốn với doanh nghiệp tại Việt Nam đang kinh doanh dịch vụ này tùy theo nhu cầu kinh doanh của nhà đầu tư. Ngoại trừ trường hợp góp vốn thì nhà đầu tư Đài Loan không phải xin Giấy chứng nhận đầu tư, còn hai trường hợp thành lập doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan và doanh nghiệp liên doanh thì nhà đầu tư phải tiến hành xin Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2014

   Theo quy định của pháp luật để mở nhà hàng, quán ăn kinh doanh dịch vụ ăn uống thì việc đầu tiên cần làm trước khi bắt đầu kinh doanh là thực hiện việc đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý kinh doanh. Mô hình kinh doanh có thể lựa chọn gồm: Hộ kinh doanh cá thể; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần. Để được tư vấn chi tiết về mô hình kinh doanh nhà đầu tư có thể liên hệ với Glaw và cung cấp những thông tin cần thiết.

   Sau khi đã đăng ký kinh doanh, chủ kinh doanh phải tiến hành xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (ATTP) theo quy định, còn đối với các cơ sở không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân Quận, huyện ngay trên địa bàn mà cơ sở đó đang hoạt động.

(Hình ảnh minh họa trên internet)

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP

Theo quy định tại Điều 2, Thông tư 47/2014/TT-BYT thì trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

   – Thẩm xét hồ sơ: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

   – Thẩm định cơ sở: Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền; Nội dung thẩm định cơ sở: Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định; Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở với hồ sơ và theo quy định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 02, kèm theo thông tư.

   – Cấp Giấy chứng nhận: Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 37 Luật an toàn thực phẩm.
Nếu cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết trên thì nhà đầu tư có thể tiến hành hoạt động kinh doanh của mình

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]