Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Thuốc lá là một trong những sản phẩm được tiêu thụ khá mạnh ở Việt Nam, tỷ lệ người dân sử dụng thuốc lá ngày càng tăng cao, điều này đã thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường kinh doanh cung ứng, mua bán sản phẩm thuốc lá. Hiện nay, pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật chuyên ngành nói riêng đã ban hành những quy định liên quan đến lĩnh vực mua bán sản phẩm thuốc lá mà doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này phải tuân theo. Thuốc lá ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, nên hoạt động kinh doanh này là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

1. Đối tượng phải đăng ký cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Doanh nghiệp phải đăng ký cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc trước khi thực hiện hoạt động mua bán sản phẩm thuốc lá trên thị trường. Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá bao gồm Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

2. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

2.1 Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

 • Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá);

 • Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2.1 Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

 • Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

 • Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2.3 Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 • Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

 • Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

 • Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

3.1 Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Thành phần hồ sơ chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 • Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

 • Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá.

Cơ quan tiếp nhận: Bộ Công Thương.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

Kết quả: Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

3.2 Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Thành phần hồ sơ chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 • Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

 • Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.

Cơ quan tiếp nhận: Sở Công Thương.

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Kết quả: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

3.3 Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Thành phần hồ sơ chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 • Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Kết quả: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Lưu ý: Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, Giấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, doanh nghiệp mua bán sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. 

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]