ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

 

Trong kinh tế thị trường, hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản là những hoạt động khách quan, quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia quan hệ tài sản, của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm trật tự xã hội và lợi ích công cộng, các quan hệ xã hội. Để tạo điều kiện cho hoạt động thẩm định giá phát triển, nhìn chung, Chính phủ cũng đã  quan tâm xây dựng hành lang pháp lý, quản lý và điều hành bằng pháp luật.

 1. Thẩm định giá là gì

Theo phụ lục 04, Luật Đầu tư 2014 về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện thì Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ở Việt Nam, thẩm định giá được thực hiện bởi các tổ chức chuyên nghiệp, là các doanh nghiệp thẩm định giá. Doanh nghiệp thẩm định giá phải căn cứ vào quy định của Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Nghị định của Chính phủ số 89/2013/NĐ- CP hướng dẫn một số điều luật Giá về thẩm định giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan).

Theo đó, để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì doanh nghiệp đó phải được thành lập theo luật doanh nghiệp và phải có  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật (Điều 38, Luật Giá 2012)

(Hình anh minh họa trên Internet)

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Các công ty thẩm định giá muốn được cấp giấy chứng nhận đều phải thoả một số tiêu chí nhất định do pháp luật mà cụ thể là Điều 39, Luật Giá 2012 quy định như:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

   - Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

   - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

Ngoài ra, đối với công ty nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên còn phải có thêm điều kiện “Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp”.

 

3. Điều kiện hành nghề thẩm định giá của thẩm định viên về giá

Để có thể hành nghề thẩm định viên về giá thì cần phải có thẻ thẩm định viên theo quy định của pháp luật. Cụ thể: 

Quy định về thẻ thẩm định viên về giá:

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dự thi theo quy định của Bộ Tài chính và đạt các yêu cầu của kỳ thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức thì được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá, cụ thể là:

  • Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

  • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

  • Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều này.

Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

  • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá. Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá

  • Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và phí dự thi theo quy định.

 

Người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận; có năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan và đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính quy định thì được Bộ Tài chính cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

 

Với các thông tin trên khách hàng đã có cái nhìn tổng quát về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Để nhận được hướng dẫn chi tiết và tư vấn trực tiếp về các vấn đề pháp lý và các thủ tục cần thiết khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì các cá nhân, tổ chức vui lòng liên hệ với GLaw qua email info@glawvn.com hoặc hotline: 0945 929 727

Tin liên quan

Thủ tục tăng vốn đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài được hiểu là khoản vốn dùng để thực hiện hoạt động ...

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ ...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư tại nước ngoài, sẽ có những thay ...

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài hiện được quy định tại Luật đầu tư năm 2020 và các ...

ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y NHƯ THẾ NÀO?

ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y NHƯ THẾ NÀO?

tất cả các loại thuốc thú y trước khi đăng ký lưu hành ra thị trường phải ...

Theo dõi Glaw Viet Nam