​ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ

 

*** Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự:

    - Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã.

    - Thành phần mật mã trong hệ thống PKI.

    - Sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ.

    - Sản phẩm bảo mật dữ liệu trao đổi trên mạng.

    - Sản phẩm bảo mật luồng IP và bảo mật kênh.

    - Sản phẩm bảo mật thoại tương tự và thoại số.

    - Sản phẩm bảo mật vô tuyến.          

    - Sản phẩm bảo mật Fax, điện báo.

    - Dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.

    - Dịch vụ kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự.

    - Dịch vụ tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để thực hiện kinh doanh sản phẩm, mật mã dân sự, doanh nghiệp phải xin Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ theo quy định của Nghị định 58/2016/NĐ-CP.

1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanhsản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự:

Điều kiện về chủ thể: Là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Điều kiện về nhân sự:

    - Người đứng đầu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự phải có lý lịch rõ ràng, có năng lực hiểu biết về pháp luật, tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin hoặc nếu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin; có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;

    - Các thành viên phụ trách về kỹ thuật phải có lý lịch rõ ràng và tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, toán tin, an toàn thông tin (phải có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật);

    - Đội ngũ nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý, nhân viên điều hành, nhân viên an ninh và nhân viên dịch vụ khách hàng phải có hợp đồng lao động và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

Điều kiện đảm bảo khác:

    - Bảo đảm điều kiện an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tài nguyên, môi trường;

    - Có phương án kỹ thuật và phương án kinh doanh khả thi, phù hợp với các quy định, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mật mã dân sự. Cụ thể: Doanh nghiệp phải có hệ thống phục vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật phù hợp với phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô số lượng sản phẩm.

2. Nơi thực hiện:

     Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua hệ thống bưu chính, hoặc dịch vụ công trực tuyến đến Ban Cơ yếu Chính phủ thông qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.

 

*** Để biết thêm chi tiết về dịch vụ của GLaw Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: info@glawvn.com

 

Tin liên quan

Thủ tục tăng vốn đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư ra nước ngoài

Vốn đầu tư ra nước ngoài được hiểu là khoản vốn dùng để thực hiện hoạt động ...

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ ...

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư tại nước ngoài, sẽ có những thay ...

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài hiện được quy định tại Luật đầu tư năm 2020 và các ...

ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y NHƯ THẾ NÀO?

ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y NHƯ THẾ NÀO?

tất cả các loại thuốc thú y trước khi đăng ký lưu hành ra thị trường phải ...

Theo dõi Glaw Viet Nam