Dịch vụ hành chính công là gì?

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG LÀ GÌ?

Hiện nay, những văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ hành chính công được qui định trong hệ thống pháp luật và đã có những thay đổi theo hướng tích cực trong công tác quản lý. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ khái niêm dịch vụ hành chính công là gì và những đặc trưng của dịch vụ hành chính công ở Việt Nam.

I. Dịch vụ hành chính công là gì?

Dịch vụ hành chính công là dịch vụ công vụ gắn liền với chức năng quản lí nhà nước với mục đích đáp ứng yêu cầu của người dân. Theo đó, dịch vụ hành chính công là loại dịch vụ công được ủy quyền bởi cơ quan hành chính nhà nước hay tổ chức để phục vụ quyền và nghĩa vụ căn bản của các tổ chức và công dân.

Hành chính công là một hoạt động có tính quyền lực nhà nước, do những chủ thể được sử dụng quyền lực Nhà nước tiến hành để quản lý công việc của Nhà nước nhằm mục đích phục vụ lợi ích chung và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

II. Các đặc tính của dịch vụ hành chính công:

Mô hình hành chính công truyền thống có các đặc tính sau:

 • Tiến hành dưới sự kiểm tra chính thức bởi lãnh đạo chính trị.
 • Căn cứ trên hệ thống thứ bậc chặt chẽ.
 • Biên chế bao gồm những cá nhân làm việc chuyên trách tận tụy, phục vụ cho lợi ích chung, không tham gia vào chính trị
 • Phần lớn sử dụng phương pháp mệnh lệnh trực tiếp.

Mô hình hành chính công hiện đại quan tâm  ưu tiên đến hiệu quả, với các đặc tính dưới đây:

 • Định hướng thị trường được rõ hơn cho dịch vụ công, quan tâm nhiều hơn đến ranh giới giữa khu vực công, tư cũng như cải thiện mối quan hệ giữa chúng. Hoạt động quản lý và điều hành được linh hoạt hơn.
 • Tính chính trị được nâng cao (đối lập với tính trung lập của mô hình hành chính công truyền thống).
 • Hoạt động quản lý và điều hành công khai hơn. Hoạt động công vụ mang tính chuyên nghiệp cao hơn.

III. Đặc trưng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam:

 • Việc cung ứng dịch vụ hành chính công luôn luôn gắn liền với thẩm quyền có tính quyền lực pháp lý.
 • Dịch vụ hành chính công nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động quản lý của Nhà nước.
 • Là những hoạt động không vụ lợi. Nhà nước trang trải chi phí để thực hiện các hoạt động này bằng ngân sách nguồn thu từ thuế.
 • Mọi công dân có quyền bình đẳng trong hoạt động tiếp nhận và dùng các dịch vụ hành chính công với tư cách là đối tượng phục vụ của chính quyền.

IV. Các loại hình cơ bản và yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam:

1. Dịch vụ hành chính công ở nước ta thường thể hiện thông qua những loại hình cơ bản dưới đây:

 • Các hoạt động cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề.
 • Hoạt động cấp giấy chứng nhận và đăng kí.
 • Hoạt động chứng thực và công chứng.
 • Hoạt động giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và xử lý những vi phạm hành chính.
 • Hoạt động thu những khoảng đóng góp vào các quỹ và ngân sách nhà nước.

2. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đễn chất lượng của việc cung ứng dịch vụ hành chính công gồm:

 • Yếu tố môi trường chính trị, pháp lý. Đó chính là sự ổn định chính trị, là các qui định, chính sách pháp luật.
 • Yếu tố khả năng cung ứng dịch vụ của chủ thể cung ứng gồm những yếu tố thẩm quyền pháp lý, tổ chức bộ máy cung ứng dịch vụ hành chính công, chất lượng nguồn nhân lực.
 • Yếu tố yêu cầu của khách hàng.
 • Yếu tố điều kiện cơ sở vật chất, kĩ thuật để cung ứng dịch vụ hành chính công.
 • Yếu tố qui trình cung ứng dịch vụ hành chính công.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]