Chính sách thuế Việt Nam đối với mô hình dropshipping

Dropshipping là một mô hình kinh doanh thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, giúp doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội mà thế giới kỹ thuật số mang lại. Thay vì giữ hàng tồn kho, các doanh nghiệp dropshipping chuyển trách nhiệm về việc lưu trữ, đóng gói và gửi hàng cho đối tác cung cấp. Do đó, hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều cá nhân/doanh nghiệp đang thực hiện kinh doanh theo mô hình này ở nước ngoài. Và vấn đề đặt ra là chính sách thuế của Việt Nam quy định như thế nào về hoạt động này?

Đầu tiên, đăng ký kinh doanh

Đối với hoạt động kinh doanh mang mục đích sinh lợi sẽ cần phải đăng ký kinh doanh. Có một số trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ có thể không cần đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, quy mô hoạt động này được thực hiện ở nước ngoài nên sẽ không thuộc trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ trên. Do đó, điều đầu tiên cần phải thực hiện là đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, tuân thủ quy định về thuế

Cũng giống như một hoạt động kinh doanh bình thường khác, mô hình dropshipping cũng phải tuân thủ chính sách thuế ở Việt Nam và các quốc gia mà doanh nghiệp bạn kinh doanh. Bạn phải hiểu rõ các quy định thuế về thuế VAT, thuế TNDN và thuế xuất nhập khẩu khi có giao dịch với đối tác nước ngoài. Định kỳ kê khai và thực hiện nghĩa vụ báo cáo thuế với cơ quan quản lý Nhà nước về thuế.

Lưu ý: Tuy nhiên, với mô hình đặc biệt của dropshipping, hoạt động kinh doanh của bạn được thực hiện hoàn toàn ở nước ngoài, không thực hiện ở Việt Nam. Nên trường hợp bạn không muốn thành lập công ty ở Việt Nam, bạn có thể phải thực hiện các biện pháp và hình thức kê khai thuế khác đối với khoản thu nhập được chuyển vào tài khoản của bạn ở Việt Nam.

Mô hình dropshipping ở nước ngoài mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp/cá nhân ở Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự hiểu biết chặt chẽ về chính sách thuế để tránh rủi ro và tận dụng mọi cơ hội kinh doanh một cách hiệu quả. Sự linh hoạt và tuân thủ pháp luật chính là chìa khóa để thành công trong môi trường dropshipping toàn cầu ngày nay.

Trong trường hợp bạn cần chuyên gia tư vấn về nội dung tuân thủ quy định pháp luật về chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh theo mô hình dropshipping, bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của GLAW để hỗ trợ trực tiếp nhé.