Chế độ báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư ra nước ngoài

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Sau khi thực hiện đăng ký đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư thành công, Nhà đầu tư Việt Nam cần thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ để cơ quan Nhà nước có thể theo dõi và thống kê tình hình hoạt động của các Nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài.

Nhà đầu tư phải thực hiện báo cáo định kỳ và lưu ý những mốc thời gian để thực hiện báo cáo hằng quý, hằng năm, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, báo cáo đột xuất theo yêu cầu về tình hình hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Nhà đầu tư Việt Nam toàn bộ quy định về CHẾ ĐỘ BÁO CÁO MỚI NHẤT THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2020.

Thời điểm bắt đầu nộp báo cáo: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài (Mẫu B.I.11 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT) kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư.

Chế độ báo cáo định kỳ:

 

Hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận

Thời hạn

Hình thức nộp

Báo cáo quý

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu B.III.1 Thông tư 03/2021/TT-BKHDT)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nước tiếp nhận đầu tư.

 

Trước ngày 20 của tháng cuối thuộc Quý báo cáo.

Nộp đồng thời bằng hai hình thức dưới đây.

+ Gửi văn bản tới Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ KH&ĐT;

+ Thông qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (dautunuocngoai.gov.vn) qua tài khoản đã được cấp.

 

Báo cáo năm

Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài (Mẫu B.III.2 Thông tư 03/2021/TT-BKHDT)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nước tiếp nhận đầu tư.

 

Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế

+ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Nước tiếp nhận đầu tư. (Mẫu B.III.3 Thông tư 03/2021/TT-BKHDT)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài Chính, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nước tiếp nhận đầu tư.

 

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quý Công ty có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định pháp luật của Nước tiếp nhận đầu tư.

 

Báo cáo đột xuất theo yêu cầu

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]