Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành đã xây dựng khung pháp lý khá hoàn thiện về lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên cần phải thực hiện thủ tục xin cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo”. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại những doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhưng vẫn đi vào hoạt động, khi bị phát hiện thì doanh nghiệp phải chịu xử phạt hành chính với mức tiền phạt khá cao và kèm theo những chế tài khác theo quy định của pháp luật.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ điều kiện, quy trình, thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

1. Đối tượng phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Tổ chức, cá nhân phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo với Bộ Công thương trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.

2. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

  • Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
  • Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Lưu ý:

  • Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản (thời hạn thuê tối thiểu 05 năm).
  • Thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không cần đáp ứng các điều kiện trên.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Thành phần hồ sơ chuẩn bị:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của thương nhân).

Cơ quan tiếp nhận: Bộ Công Thương

Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian giải quyết: Cơ quan tiếp nhận sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, giấy chứng nhận có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Lưu ý:

  • Sau khi tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan tổ chức hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Nếu không đáp ứng được điều kiện được ghi trong giấy chứng nhận thì sẽ bị xử lý vi phạm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra.
  • Theo kế hoạch định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác hậu kiểm trên và việc duy trì đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của tổ chức, cá nhân.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]