Các phương án thành lập công ty IT có vốn nước ngoài tại Việt Nam

CÁC PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY IT CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam được quyền hoạt động kinh doanh dưới nhiều hình thức khi đầu tư vào Việt Nam. Tùy vào từng cách thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện các thủ tục tương ứng cho từng hình thức sao cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Phương án 1: Thành lập công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các thủ tục sau đây:

 1. Nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư.

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Tham khảo bài viết: Thành lập công ty IT có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam [Chèn link]

Phương án 2: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực IT

 1. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

 1. Hình thức góp vốn:
 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp trên.
 1. Hình thức mua cổ phần, phần vốn góp:
 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp trên.
 1. Thủ tục thực hiện

Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 3. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 4. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển).

Nơi thực hiện: Cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả: Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 2: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thay đổi cổ đông, thành viên, chủ sở hữu.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].