7 Đặc điểm cần biết về công ty cổ phần

7 ĐẶC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Công ty cổ phẩn là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, những vấn đề xoay quanh việc thành lập, hoạt động và quản lý của CTCP tương đối phức tạp. Đối với cá nhân hay tổ chức không am hiểu về luật có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu về loại hình doanh nghiệp này. Dưới đây là 7 đặc điểm cần biết về công ty cổ phần mà GLaw đã tổng hợp để bạn đọc tham khảo

I. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần (CTCP) là doanh nghiệp trong đó:

 • Cổ phần là vốn điều lệ được thành nhiều phần bằng nhau.
 • Số lượng cổ đông yêu cầu ít nhất là 3 và không giới hạn số lượng thành viên thêm vào. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
 • Cổ đông chỉ cần phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.
 • CTCP có tư cách pháp nhân kể từ khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp.
 • CTCP có quyền phát hành các loại cổ phần nhằm mục đích huy động vốn.
 • Ngoài các trường hợp đã được quy định tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 của Luật doanh nghiệp, các cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

II. Những đặc điểm cơ bản về công ty cổ phần:

1. Về cổ đông công ty:

Cổ đông (thành viên công ty) là những người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty.

Tùy theo nhu cầu công ty có thể mở rộng số lượng thành viên không giới hạn, do đối với loại hình doanh nghiệp này pháp luật chỉ quy định về số lượng cổ đông tối thiều là 03 mà không giới hạn có giới hạn thành viên tối đa.

2. Về vốn điều lệ công ty:

CTCP  với đặc trưng của công ty đối vốn đang là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Về vốn điều lệ của công ty được chia đều thành các phần bằng nhau gọi là cổ phiếu. Để tham gia vào công ty các cá nhân/tổ chức có thể mua một hoặc nhiều cổ phiếu. Tổng giá trị mệnh giá các loại cổ phần đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty là vốn điều lệ của CTCP tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Có bốn loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại. Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, những cổ đông nào sở hữu cổ phần phổ thông được yêu cầu phải thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời gian 90 ngày. Bên cạnh đó các cổ đông sáng lập phải cùng đăng ký mua ít nhất 1/5 tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và cũng được yêu cầu phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày.

3. Các cổ đông của công ty bao gồm:

* Phân loại dựa trên vai trò đối với việc thành lập công ty:

 • Cổ đông sáng lập (số lượng tối thiểu 03 cổ đông): là những cổ đông có ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập CTCP, có sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông góp vốn: là những cổ đông góp tài sản vào công ty thành chủ sở hữu chung của công ty.

* Phân loại dựa trên cổ phần mà cổ đông sở hữu:

 • Cổ đông phổ thông: Theo khoản 1 điều 113 Luật doanh nghiệp CTCP bắt buộc phải có cổ đông phổ thông, họ là những người sở hữu cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông ưu đãi: là những cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
  • Theo khoản 2 điều 113 Luật doanh nghiệp điều lệ công ty quy định CTCP có thể có cố đông ưu đãi: cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại và các cổ đông ưu đãi khác.
  • Theo khoản 3 điều 113 và khoản 3 điều 118 của Luật doanh nghiệp cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.

4. Về tư cách pháp nhân:

Một tổ chức được công nhận tư cách pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau (Theo bộ luật dân sự 2015):

 • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Được tổ chức với cơ cấu chặt chẽ.
 • Độc lập về với các cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
 • Tham gia các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập.

CTCP có đầy đủ tư cách pháp nhân, có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn trong các tranh chập dân sự, thương mại nếu xảy ra. Công ty có quyền sở hữu tài sản riêng và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Các cổ đông không sở hữu công ty mà chỉ sở hữu cổ phần công ty.

5. Về chế độ chịu trách nhiệm tài sản:

 • Cổ đông chỉ được yêu cầu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ bằng số vốn góp vào công ty, không liên quan đến tài sản riêng.
 • Công ty sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty.

6. Về cách thức huy động vốn:

CTCP có cách thức huy động vốn linh hoạt so với các loại hình doanh nghiệp khác. Các hình thức huy động vốn là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng, chào bán cổ phẩn riêng lẻ và phát hành trái phiếu (trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định pháp luật và điều lệ công ty).

Với cơ chế huy động vốn linh hoạt này giúp cá nhân, tổ chức thành lập công ty chủ động hơn về nguồn vốn khi có nhu cầu.

7. Tính tự do chuyển nhượng vốn góp:

Theo quy định tại điều 126 của Luật doanh nghiệp các cổ phiếu do công ty phát hành là một loại giấy tờ có giá, người nắm giữ cổ phiếu có quyền tự do chuyển nhượng.

Trên đây là những thông tin được chia sẻ bởi đội ngũ pháp lý của Glaw vể 7 đặc điểm cần biết của công ty cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

 

GLaw Vietnam Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam – Làm giấy phép kinh doanh Hotline: 0945 929 727 Email: [email protected]