7 câu hỏi thường gặp về hợp đồng lao động thời vụ

Mục lục

7 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Bài viết dưới đây tổng hợp 7 câu hỏi thường gặp về hợp đồng lao động thời vụ như: Hợp đồng lao động thời vụ là gì? Người sử dụng lao động được phép ký kết hợp đồng lao động thời vụ trong những trường hợp nào? Những nội dung gì cần phải có trong hợp đồng lao động?… Mời bạn đọc cùng tham khảo.

I. Hợp đồng lao động thời vụ là gì?

Hợp đồng lao động thời vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo công việc nhất định có tính chất không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng hoặc theo mùa vụ, quyền và nghĩa vụ hai bên trong quan hệ lao động, điều kiện làm việc.

II. Người sử dụng lao động được phép ký kết hợp đồng lao động thời vụ trong những trường hợp nào?

Hợp đồng lao động thời vụ được ký kết trong trường hợp giao ước công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động là công việc không thường xuyên, có tính chất tạm thời hay công việc đó có thể hoàn thành trong kì hạn 1 năm.

Không được giao ước hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 1 năm để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 1 năm trở lên, ngoại trừ những trường hợp phải tạm thay thế người lao động ốm đau, nghỉ theo chế độ thai sản, đi nghĩa vụ quân sự, tai nạn lao động hay nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Theo khoản 1 điều 5 nghị định 95/2013/NĐ – CP, trong trường hợp vi phạm, người sử dụng sẽ bị sử phạt hành chính từ 500.000 – 20.000.000 VND tùy vào số lượng người lao động mà họ vi phạm.

III. Những ưu đãi được hưởng khi người lao động ký hết hợp đồng lao động thời vụ:

Người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền lợi sau đây cho người lao động khi ký kết hợp đồng lao động thời vụ:

 • Được tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015, vì vậy được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Được tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2016, vì vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế độ hưu trí, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.
 • Được bảo vệ những quyền lợi chính đáng như trả lương đúng hạn, không bị đuổi việc vô lý, riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản,… theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Ngoài ra, nếu xảy ra tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động thì người lao động có cơ sở để Tòa án giải quyết quyền lợi cho người lao động.

IV. Nếu đã ký kết hợp đồng lao động thời vụ hai lần thì có được phép ký tiếp hợp đồng lao động thời vụ không?

Pháp luật lao động hiện tại không hạn chế số lần ký kết hợp đồng lao động thời vụ. Nhưng cần lưu ý rằng, công việc được giao ước hợp đồng lao động thời vụ phải là công việc có tính chất tạm thời, không đều đặn.

Trường hợp này được giải thích rõ như sau:

 • Trường hợp công ty ký HĐLĐ thời vụ, sau khi HĐLĐ này hết hạn, hai bên (NSDLĐ và NLĐ) chấm dứt HĐLĐ. Một thời gian sau công ty lại ký HĐLĐ thời vụ, thì việc ký kết HĐLĐ này vẫn đúng quy định pháp luật vì công việc mang tính chất thời vụ. Và do đó, việc ký kết HĐLĐ như vây là đúng quy định không phụ thuộc vào số lần ký kết.
 • Trường hợp công ty ký HĐLĐ thời vụ, sau khi HĐLĐ này hết hạn, hai bên (NSDLĐ và NLĐ) ký kết HĐLĐ thời vụ lần nữa thì như vậy, rõ ràng công việc không mang tính thời vụ nữa. Căn cứ vào Bộ luật lao động 2012 việc ký kết này đã vi phạm quy định.

V. Những nội dung gì cần phải có trong hợp đồng lao động?

HĐLĐ là một trong ba loại HĐLĐ do pháp luật lao động quy định nên nội dung trong HĐLĐ thời vụ cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau:

1. Họ tên và địa chỉ của NSDLĐ hay người đại diện hợp pháp:

 • Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, gia đình thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hay giấy chứng nhận đầu tư hay quyết định thành lập tổ chức, cơ quan; Nếu là cá nhân thuê sử dụng lao động thì ghi đầy đủ họ và tên NSDLD theo hộ chiếu hoặc CMND được cấp.
 • Địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân thuê mướn, hộ gia đình, sử dụng lao động theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc quyết định thành lập tổ chức, cơ quan theo quy định của pháp luật.
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ nơi cư trú, chức danh trong tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình thuê, sử dụng lao động của người giao ước HĐLĐ bên phía NSDLĐ theo quy định của pháp luật.

2. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi trú, số CMND hay các giấy tờ hợp pháp khác của người lao đồng.

 • Số CMND/hộ chiếu của NLĐ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Số giấy phép lao động, ngày tháng năm cấp, địa điểm cấp giấy phép lao động của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Văn bản đồng ý việc giao ước HĐLĐ của người đại diện lao động theo pháp luật của cá nhân dưới 15 tuổi.
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú. Số CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của cá nhân dưới 15 tuổi.
 • Văn bản của cá nhân dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện theo pháp luật của mình giao ước HĐLĐ.

3. Địa điểm và công việc thực hiện:

 • Địa điểm của NLĐ: Địa điểm NLĐ làm công việc đã thỏa thuận; nếu người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi các địa điểm chính NLĐ làm việc.
 • Công việc: Công việc mà NLĐ phải thực hiện.

4. Thời hạn hợp đồng lao động:

Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thực hiện HĐLĐ.

5. Mức lương, thời hạn trả lương, hình thức trả lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác:

 • Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác xác định theo quy định.
 • Hình thức trả lương cũng xác định theo quy định.

Gồm trả lương theo thời gian, theo khoán, theo sản phẩm, hình thức trả lương phải được duy trì trong một thời gian xác định, nếu có sự thay đổi phải thông báo trước cho người lao động ít nhất 10 ngày.

Tiền lương được trả qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt, nếu trả thông qua tài khoản ngân hàng thì giữa hai bên (NSDLĐ và NLĐ) cần phải thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản.

 • Kỳ hạn trả lương do hai bên định rõ theo quy định.

Nếu NLĐ hưởng lương giờ, ngày, tuần thì lương được trả sau giờ, ngày, tuần làm việc đó hay được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu 15 ngày phải trả gộp một lần.

Nếu NLĐ hưởng lương tháng thì trả lương tháng một lần hay nửa tháng một lần và trả ngay trong tháng làm việc.

Nếu NLĐ hưởng lương theo khoán, theo sản phẩm thì được trả lương theo thỏa thuận của hai bên. Trường hợp công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương        theo khối lượng công việc đã thực hiện trong tháng.

6. Chế độ tăng bậc, tăng lương:

Thời gian, địa điểm, điều kiện, mức lương sau khi tăng bậc, tăng lương mà hai bên đã thỏa thuận.

7. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi:

 • Thời giờ làm việc trong ngày, tuần; Ca làm việc; Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của ngày, tuần, ca làm việc; Số ngày làm việc trong tuần; Làm ngoài giờ và các điều khoản liên quan khi làm ngoài giờ.
 • Thời điểm bắt đầu và kết thúc nghỉ trong giờ làm việc; Thời gian nghỉ hàng tuần, hàng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương.

8. Trang bị bảo hộ dành cho người lao động:

Liệt kê cụ thể số lượng, chất lượng, chủng loại và thời hạn sử dụng của từng loại trang thiết bị bảo hộ theo quy định của NSDLĐ.

9. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội:

 • Thời gian đóng và phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT của NSDLĐ và của NLĐ.
 • Tỷ lệ % được tính trên tiền lương tháng đóng BHXH, BHTN, BHYT thuộc trách nhiệm của bên NSDLĐ và của NLĐ theo quy định pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

10. Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề:

Các quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ trong việc đảm bảo thời gian, kinh phí bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

VI. Thu nhập của NLĐ làm việc theo HĐLĐ thời vụ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Do khoản thu nhập này mang tính chất là khoản thu nhập tiền lương, tiền công nên thu nhập của NLĐ làm việc theo HĐLĐ thời vụ vẫn phải đóng thuế TNCN.

Thu nhập tính thuế được định rõ bẳng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

 • Các khoản bảo hiểm bắt buộc phải đóng như: BHYT, BHXH, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản khác theo quy định pháp luật.
 • Các khoản đóng góp vào quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện.
 • Các khoản giảm trừ gia cảnh. Cụ thể: Khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 9tr/tháng, cho người thân là 3.6tr/tháng.

VII. Ký kết hợp đồng lao động thời vụ có cần trải qua thời gian thử việc không?

Căn cứ theo khoản 2 điều 26 Bộ luật lao động 2012, ký kết HĐLĐ thời vụ không phải thử việc

 

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]