4 hình thức và 3 điều kiện để đầu tư ra nước ngoài

4 HÌNH THỨC VÀ 3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài được điều chỉnh bởi Luật đầu tư năm 2014Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài.  

 1. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện hành:

  • Thành lập tổ chức kinh tế (công ty con) ở nước tiếp nhận đầu tư;
  • Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
  • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
  • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.
 2. Điều kiện phải đáp ứng khi đầu tư ra nước ngoài:

  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
  • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ quy định tại Điều 54 của Luật đầu tư thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Các tổ chức, cá nhân khi có mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài cần xem xét mình có thuộc đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hay không? Các điều kiện phải đáp ứng khi đầu tư ra nước ngoài. Tiếp đó, cần lựa chọn các hình thức đầu tư ra nước ngoài phù hợp. Ngoài ra cũng cần lưu ý các quy định về việc tiếp nhận đầu tư ở nước tiếp nhận đầu tư.

GLaw là công ty luật chuyên tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi có cung câp các dịch vụ: Thành lập công ty vốn nước ngoàiĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Để được luật sư tư vấn miễn phí vui lòng đặt lịch hẹn tại hotline: 0945.929.727 hoặc qua email: [email protected]