Thuế nhà thầu là gì?

THUẾ NHÀ THẦU LÀ GÌ?

Thuế nhà thầu là gì? Những đối tượng nào phải chịu thuế và đối tượng nào không chịu thuế? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc trên.

 

I. Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế được áp dụng đối với đối tượng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo pháp luật Việt Nam) phát sinh thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ hay dịch vụ gắn với hàng hóa ở Việt Nam.

II. Đối tượng nào chịu thuế và đối tượng nào không chịu thuế?

1. Đối tượng chịu thuế nhà thầu:

Theo điều 1, thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hay có thu nhập tại Việt Nam tóm tắt như sau:

Chi tiết các đối tượng chịu thuế:

 • Kinh doanh hay có phát sinh thu nhập tại Việt Nam dựa trên cơ sở hợp đồng hay cam kết hay thỏa thuận.
 • Cung cấp hàng hóa Việt Nam (hay thường được gọi là XNK tại chỗ) và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam.
 • Thông qua Việt Nam để đàm phán và ký kết hợp đồng đứng tên nước ngoài.
 • Phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế. Trong đó bên bán chịu rủi ro có liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết như sau:

* Thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ hay các dịch vụ gắn với hàng hóa là đối tượng chịu thuế GTGT:

 • Cung cấp ở Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.
 • Cung cấp ngoài Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam.

* Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Dịch vụ có gắn với hàng hóa.
 • Cung cấp các dịch vụ.
 • Cung cấp và phân phối hàng hóa.

2. Đối tượng không chịu thuế nhà thầu:

Các trường hợp không chịu thuế theo điều 2, thông tư 103/2014/TT – BTC:

 • Đào tạo (không tính đào tạo trực tiếp).
 • Dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài việt nam.
 • Hàng hóa không kèm các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam
 • Môi giới: Cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa ra nước ngoài.
 • Các dịch vụ thực hiện ở nước ngoài
 • Tiếp thị, quảng cáo.
 • Các tổ chức tín dụng.
 • Cá nhân và tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo qui định.
 • Cá nhân và tổ chức nước ngoài sử dụng khoa ngoại quan, cảng nội địa – ICD làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế.
 • Xúc tiến thương mại và đầu tư.
 • Chia cước thanh toán dịch vụ và viễn thông quốc tế giữa Việt Nam và nước ngoài mà các dịch vụ này được thực ở ngoài Việt Nam dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.
 • Sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, có hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].