Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc thường kỳ của kế toán. Trong bài viết dưới đây, GLaw xin chia sẻ đến bạn đọc chi tiết các quy định về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

I. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay còn được gọi là khai quyết toán, đề cập đến hoạt động của doanh nghiệp trong việc kê khai tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp về cơ quan thuế. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có khai quyết toán thuế năm, khai trong trường hợp có quyết định về vấn đề giải thể, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động, lúc này cơ quan thuế ra quyết định quyết toán đến doanh nghiệp với mục đích chính là để truy thu số thuế thu nhập của doanh nghiệp.

II. Đặc điểm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam:

Các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sau đây:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.
 • BCTC năm quyết toán hay BCTC đến thời điểm có quyết định giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp.
 • Những phụ lục bổ sung tùy thuộc vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp.

2. Đối với những doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên, dầu thô:

Những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, xuất bán khí thiên nhiên, dầu thô bắt buộc phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (mẫu 02/TNDN-DK).
 • Phụ lục cụ thể nghĩa vụ thuế của những nhà thầu dầu khí (mẫu 01/PL-DK).
 • BCTC đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí hay BCTC năm.

3. Đối với nhà thầu nước ngoài:

Bên cạnh các giấy tờ kể trên, người cung cấp cần bổ sung thêm:

 • Giấy chứng nhận cư trú được hợp pháp hóa lãnh sự của năm quyết toán
 • Xác nhận việc kí hợp đồng của bên liên quan.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03-TNDN).
 • Hồ sơ miễn giảm thuế theo hiệp định hay giải trình (mẫu 03/TNDN) nếu không thể tập hợp đầy đủ hồ sơ.

III. Cách lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03-TNDN. Doanh nghiệp khi lên tờ khai cần xác định được những chỉ tiêu cần thiết. Đối với những doanh nghiệp lỗ trong năm quyết toán (thu nhập tính thuế âm), doanh nghiệp cần tiến hành chuyển lỗ.

Tải cẩm nang Thuế TNCN 2024 – Bí mật quyết toán thuế TNCN đơn giản

IV. Thời hạn khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN:

Thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế hằng năm chậm nhất là 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính hay năm dương lịch.

Đối với các doanh nghiệp nằm trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động: chậm nhất là 45 ngày tính từ ngày có quyết định về vấn đề thay đổi của doanh nghiệp.

Thời hạn để nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đối với các hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên, dầu thô.

 • Trễ nhất là 90 ngày tính từ ngày kết thúc năm tài chính hay năm kết thúc tài chính.
 • Trễ nhất là 45 ngày tính từ ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.
 •  

Ngoài ra, Công ty Glaw vietnam cũng cung cấp dịch vụ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc Thành lập doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].