Quy định về giấy phép lao động

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Khi cần sử dụng nguồn lao động nước ngoài, bên sử dụng lao động cần tiến hành xin cấp giấy phép lao động theo qui định. Glaw xin gửi đến bạn đọc những quy định của pháp luật về giấy phép lao động qua bài viết dưới đây

I. Điều kiện dành cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được cấp giấy phép:

Lao động là công nhân ở nước ngoài làm việc ở Việt Nam buộc phải tuân thủ theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là quốc gia có qui định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Những công dân nước ngoài vào Việt Nam để làm việc cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo theo pháp luật qui định.
 • Có sức khỏe đáp ứng được yêu cầu công việc.
 • Là giám đốc điều hành, người quản lý, chuyên gia hay lao động kỹ thuật.
 • Không là cá nhân phạm tội hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam quy định và pháp luật nước ngoài.
 • Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vấn đề sử dụng người lao động ở nước ngoài.

Người sử dụng lao động cần làm thực tiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại sở lao động, thương binh và xã hội ở nơi người lao động nước ngoài dự tính làm việc.

II. Giấy phép lao động có thời hạn như thế nào?

Giấy phép lao động có thời hạn được thời hạn của một trong những trường hợp sau nhưng không quá hai năm:

 • Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến được ký kết.
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
 • Thời hạn của hợp đồng hay thỏa thuận được kí kết giữa đối tác nước ngoài và Việt Nam.
 • Thời hạn được đề cập trong trong văn bản của bên cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện đàm phán và cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn được xác định trong giấy chứng nhận (của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam qui định).
 • Thời hạn có trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử lao động nước ngoài vào Việt Nam thành lập hiện diện thương mại của bên cung cấp dịch vụ đó.
 • Thời hạn có trong văn bản minh chứng lao động nước ngoài được phép tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại ở Việt Nam.

III. Những trường hợp lao động nước ngoài không nằm trong diện cấp giấy phép lao động:

Bao gồm:

 • Thành viên góp vốn hay là chủ sở hữu của công ty TNHH, hội đồng quản trị của công ty cổ phần.
 • Là trưởng văn phòng đại diện, dự án tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.
 • Ở Việt Nam trong thời hạn dưới 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
 • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng để có thể xử lý những sự cố, tình huống kĩ thuật, công nghệ phức tạp phát sinh gây ảnh hưởng hay có nguy cơ tác động xấu đến sản xuất, kinh doanh mà những chuyên gia Việt Nam và những chuyên gia nước ngoài hiện ở Việt Nam không xử lý được.
 • Luật sư ở nước ngoài được cấp phép hành nghề luật sư theo qui định.
 • Theo qui định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là quốc gia thành viên.
 • Là sinh viên/học sinh đang học tập tại Việt Nam nhưng bên sử dụng lao động cần phải báo trước 1 tuần với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
 • Di chuyển trong phạm vi nội bộ của doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ Việt Nam với tổ quốc thương mại thế giới. Gồm có: kinh doanh, phân phối, giáo dục, thông tin, môi trường, y tế , du lịch, vận tải,…
 • Vào Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn về kỹ thuật và chuyên môn hay tiến hành thực hiện các nhiệm vụ khác,…

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].