Quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

QUY ĐỊNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 tại điều 11 của thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Mức thuế suất phổ thông (đối với những doanh nghiệp thông thường không phải là những doanh nghiêp thuộc mục số 2 và mục số 3): Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP:

Quốc hội đã ban hành nghị quyết 116/2020/QH14 vào ngày 19/06/2020 về vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp của năm 2020 áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị tổ chức và sự nghiệp khác:

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020. Đối với những trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu không vượt quá con số 200 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp dựa vào quy định tại khoản 1 để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quí và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

* Đối tượng phạm vi áp dụng:

Nghi quyết này được áp dụng dành cho cá nhân người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa và chịu thuế theo qui định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam qui định.
  • Tổ chức thành lập căn cứ theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập dựa trên quy định pháp luật Việt Nam.
  • Các tổ chức khác được thành lập dựa trên qui định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh, sản xuất có thu nhập.

Nghi quyết 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành sau 1,5 tháng tính từ ngày kí và áp dụng cho kì tính thuế năm 2020.

1. Doanh nghiệp đối với các hoạt động thăm dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí:

Đối với các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32-50%.

Dựa vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư thăm dò, tìm kiếm,khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho mỗi dự án, mỗi cơ sở kinh doanh.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho các hoạt động thăm dò, tìm kiếm và khai thác các mỏ tài nguyên quí hiếm như: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, đá quý, đá hiếm, wonfram, antimoan trừ dầu khí đều áp dụng mức thuế suất 50%.

Nếu những mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 75% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nằm trong danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiêp ban hành.

2. Mức thuế suất thuế ưu đãi 10%:

Đối với các doanh nghiệp có thu nhập đến từ các hoạt động sau:

Thu nhập doanh nghiêp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu vực có điều kiện kinh tế và xã hội đặc biệt khó khăn, các khu kinh tế hay khu công nghệ cao.

Thu nhập doanh nghiệp đến từ tiến hành thực hiện các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực như: nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao.

Thu nhập doanh nghiệp đến từ việc thực hiện dự án đầu tư mới thuộc những lĩnh vực như: nghiên cứu kháo học – phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao.

Thu nhập doanh nghiệp đến từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Một phần thu nhập của doanh nghiêp đến từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, thể thao, văn hóa, môi trường và giám định tư pháp.

Một phần của hoạt động xuất bản của nhà xuât bản theo qui định luật xuất bản.

Một phần của hoạt động báo in.

Một phần của doanh nghiêp đến từ thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng được qui định trong luật nhà ở tại điều 53.

Một phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp không thuộc khu vực địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế và. xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].