Những rủi ro gặp phải khi không kê khai thu nhập từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thế giới ngày càng phẳng khi có sự ra đời của công nghệ thông tin. Do đó, việc ở Việt Nam nhưng có nguồn thu nhập từ nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Bất kỳ ai cư trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam về chính sách thuế. Việc không kê khai thu nhập từ nước ngoài vào Việt Nam có thể gây ra nhiều rủi ro và thách thức, đặc biệt là về mặt pháp lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những rủi ro mà bạn có thể phải đối mặt khi không thực hiện kê khai thu nhập từ nước ngoài.

Việc không kê khai và nộp thuế sẽ mang lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện nay có rất nhiều công cụ để cơ quan Nhà nước có thể quản lý được nguồn tiền ra vào tài khoản ngân hàng. Do đó, dưới đây là một số rủi ro bạn có thể gặp phải:

 • Việc kê khai báo cáo trễ thời hạn, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Hình phạt
Quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Quá thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Lưu ý: Mức phạt này áp dụng cho tổ chức. Trường hợp cá nhân/hộ gia đình thì mức phạt bằng ½ mức phạt trên.

 • Xử lý đối với việc chậm nộp thuế: Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp và kể từ thời điểm
 • Xử phạt vì kinh doanh không đăng ký:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định;

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký.

 • Xử phạt hành vi trốn thuế:

Những hành vi sau đây được xem là trốn thuế:

 • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày;
 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế;
 • Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;
 • Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;
 • Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm;
 • Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế;
 • Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế (trừ trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp).

Theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định: phạt từ 01-03 lần * số thuế phải nộp

Lưu ý: Mức phạt này áp dụng chung cho cá nhân và tổ chức. Không phân biệt hai chủ thể này.

Để tránh những rủi ro này, bạn nên đăng ký kinh doanh và nộp thuế đúng thời hạn. Việc này không chỉ giúp bạn tránh các rủi ro pháp lý và tài chính mà còn giúp bạn xây dựng được mối quan hệ tin cậy với khách hàng.

Trong trường hợp bạn cần chuyên gia tư vấn về nội dung tuân thủ quy định pháp luật về chính sách thuế đối với thu nhập từ nước ngoài vào tài khoản ở Việt Nam, bạn có thể liên hệ với các chuyên gia của GLAW để hỗ trợ trực tiếp nhé.