Một số lưu ý khi vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài

MỘT SỐ LƯU Ý KHI VAY VỐN TỪ CÔNG TY MẸ Ở NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, vay vốn nước ngoài không còn quá xa lạ với những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, đây được xem là một kênh huy động vốn khá hiệu quả của nhà đầu tư ngoài nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong nước. Khoản vay này được gọi là “Khoản vay nước nước ngoài”. Khoản vay nước ngoài bao gồm khoản vay được bảo lãnh và khoản vay không được bảo lãnh. Trong bài viết này sẽ trình bày các nội dung liên quan đến khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh. Bên đi vay tự chịu trách nhiệm trả nợ đối với khoản vay với bên cho vay.

Bên đi vay có thể vay khoản vay nước ngoài từ công ty mẹ, từ một chủ thể khác không phải là thành viên hay nhà đầu tư của công ty. Trong khuôn khổ pháp lý điều chỉnh về hoạt động vay nước ngoài, đối với khoản vay được vay từ công ty mẹ thì ngoài việc phải tuân thủ những điều kiện chung như đăng ký khoản vay nước ngoài; mở tài khoản vay, trả nợ; báo cáo tình hình thực hiện khoản vay và báo cáo khi có thay thì phải tuân thủ những điều kiện riêng.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cơ bản về một số điểm cần lưu ý của vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Quy định của pháp luật về công ty mẹ và công ty con

Để hiểu rõ như thế nào là khoản vay nước ngoài từ công ty mẹ ở nước ngoài thì phải hiểu như thế nào là công ty mẹ con dưới quy định của pháp luật Việt Nam. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác nếu:

  • Công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
  • Công ty có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
  • Công ty có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Do đó, nếu một công ty được thành lập theo Việt Nam có vay vốn từ một công ty được thành lập theo pháp luật nước ngoài mà công ty này rơi vào một trong ba trường hợp trên thì khoản vay đó được coi là khoản vay từ công ty mẹ.

2. Một số vấn đề cần lưu ý khi vay vốn từ công ty mẹ

1. Vấn đề về nghĩa vụ thuế đối với lãi suất trên khoản vay nước ngoài

Khi công ty mẹ cho công ty con vay tiền thì sẽ kèm theo một mức lãi suất nhất định do hai bên thỏa thuận. Thu nhập từ tiền lãi này thu nhập chịu thuế của của công ty mẹ vì công ty mẹ có được thu nhập tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC. Do đó, công ty con ở Việt Nam phải có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thay cho công ty mẹ, sau đó công ty con sẽ khấu trừ số tiền đã đóng thuế cho công ty mẹ trước khi thanh toán tiền lãi suất cho công ty mẹ. Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý về việc lãi suất khi vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài là con số phù hợp với thị trường thực tế theo từng thời kì, bởi vì nếu lãi suất quá thấp thì sẽ bị ấn định thuế theo Điểm đ Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế 2019. Quy định này nhằm giảm thiểu việc thất thu thuế của cơ quan thuế trong trường hợp công ty mẹ và công ty con thỏa thuận về mức lãi suất thấp.

2. Vấn đề liên quan đến giao dịch liên kết

Theo quy định pháp luật về giao dịch liên kết thì giao dịch liên kết là các giao dịch vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác và các giao dịch khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP giữa các bên có quan hệ liên kết. Công ty mẹ và công ty con là hai công ty có quan hệ liên kết với nhau.

Do đó, công ty con ở Việt Nam phải có nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết (khoản vay vốn nước ngoài, lãi suất và các chi phí liên quan), không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty con có nghĩa vụ chứng minh việc thực hiện phân tích, so sánh và lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Trên đây là những vấn đề cần lưu ý khi bên vay thực hiện vay vốn nước ngoài từ công ty mẹ trong khuôn khổ pháp lý của khoan vay nước ngoài mà pháp luật Việt Nam đã quy định. Bên vay và bên cho vay cần tuân thủ theo đúng quy định để tránh trường hợp vi phạm dẫn đến bị xử phạt.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].