Làm thế nào để công ty IT được hưởng ưu đãi về thuế?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÔNG TY IT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI VỀ THUẾ?

Công ty IT thực hiện sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi về Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế giá trị gia tăng. Tham khảo bài viết: Công ty IT được hưởng ưu đãi thuế như thế nào? https://glawvn.com/cong-ty-it-duoc-huong-uu-dai-thue-nhu-the-nao-/

Để công ty IT được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty phải có thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm và xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT. Cụ thể:

 1. Về dự án đầu tư mới

 • Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:
 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).
 • Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 1. Các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm

 1. Xác định yêu cầu
 2. Phân tích và thiết kế
 3. Lập trình, viết mã lệnh
 4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm
 5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm
 6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm
 7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm

Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn:

 • Xác định yêu cầu;
 • Phân tích và thiết kế.

Doanh nghiệp thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) nếu có sản phẩm sản xuất phần mềm mới.

 1. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Tóm lại, để được hưởng ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về công nghệ thông tin, phần mềm cần xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp mình đáp ứng quy trình và chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cần thiết khi được cơ quan thuế thanh, kiểm tra để chứng minh đủ điều kiện ưu đãi về thuế.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].