Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm

KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI DƯỚI HÌNH THỨC

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRẢ CHẬM

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc công ty được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam có thể thỏa thuận vay vốn từ công ty nước ngoài dưới nhiều hình thức, bao gồm: Thỏa thuận vay có thể được thể hiện bằng hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính, hoặc phát hành công nợ của bên vay. Trong những hình thức này thì thỏa thuận hợp vay vốn nước ngoài dưới hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa có những điểm khác biệt so với những hình thức khác mà bên đi vay cần biết.

 

Bản chất của thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thực nhập khẩu hàng hóa trả chậm có thể hiểu đơn giản là việc bên mua sẽ nhập khẩu một số lượng hàng hóa ở nước ngoài về Việt Nam và sẽ thỏa thuận với bên bán về kế hoạch trả tiền tương ứng với số lượng hàng hóa đó (kế hoạch trả chậm). Lúc này, bên bán đóng vai trò là bên cho vay, bên mua đóng vai trò là bên vay và khoản vay nước ngoài là khoản tiền phải trả tương ứng với số lượng hàng hóa nhập về Việt Nam.

 

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cơ bản về một số điểm khác biệt của thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm so với các hình thức khác theo quy định phảp luật hiện hành của Việt Nam.

 

1. Vấn đề liên quan đến đăng ký khoản vay nước ngoài

Theo thông tư 03/2016/TT-NHNN thì đối với khoản vay dài hạn, trung hạn hoặc khoản vay ngắn (khoản vay được gia hạn và tổng thời gian gia hạn là trên 01 năm; hoặc không gia hạn nhưng vẫn còn dư nợ gốc sau 10 ngày kể từ thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên) thì phải thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài. Tuy nhiên, đối với khoản vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm thì không cần phải thực hiện thủ tục này cho dù đó là khoản vay ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Bên vay chỉ cần thực hiện thủ tục mở và sử dụng tài khoản và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

2. Vấn đề liên quan đến cách xác định thời hạn vay

Xuất phát từ bản chất của khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm thì cách xác định thời hạn vay của hình thức này sẽ khác so với mấy hình thức khác. Thời hạn khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là thời hạn được xác định từ ngày rút vốn đầu tiên đến ngày thanh toán cuối cùng.

  • Ngày rút vốn: là ngày thứ chín mươi kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải; ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản không yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải. Bên vay cần liên hệ ngân hàng cung ứng dịch vụ mở tài khoản để biết rõ về thông tin này.
  • Ngày thanh toán cuối cùng: ngày thanh toán cuối cùng của thời hạn thanh toán theo hợp đồng; ngày thanh toán thực tế cuối cùng trong trường hợp không thực hiện theo hợp đồng hoặc hợp đồng không quy định cụ thể thời hạn thanh toán.

Doanh nghiệp cần lưu ý thời điểm rút vốn và thời điểm thanh đoán cuối cùng để từ đó xác định thời hạn vay cho chính xác, vì thời hạn vay sẽ ảnh hưởng đến việc xác định lãi suất dựa trên khoản vay nước ngoài.

 

3. Vấn đề liên quan đến chuyển tiền thực hiện trả nợ khoản vay nước ngoài

Không giống như việc chuyển tiền thực hiện trả nợ đối dưới hình thức khác, đối với khoản vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa thì khi thực hiện chuyển tiền trả nợ gốc, lãi của khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, bên đi vay có trách nhiệm xuất trình các tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Trên thực tế thì tùy vào mỗi ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản sẽ yêu cầu những chứng từ mà bên vay cần cung cấp là không giống nhau do đó bên vay cần liên hệ ngân hàng trước khi thực hiện trả nợ để cung cấp chứng từ cho đúng và đủ.

 

Trên đây là một số điểm cần lưu ý đối với khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm mà bên đi vay cần phiết biết để tuân thủ cho đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].