Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ LÀ GÌ?

Các tài liệu và giấy tờ do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, để có giá trị sử dụng tạ Việt Nam cần phải tiến hành thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự. GLaw xin chia sẻ các thông tin liên quan đến thủ tục này sẽ giúp ích cho những ai có nhu cầu.

I. Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự: thủ tục hành chính với chức năng xác nhận giá trị của văn bản công nước ngoài, kiểm tra, đánh giá tính xác thực của chữ kí trên văn bản và tư cách người kí văn bản đó.

Khi các công dân của một quốc gia muốn văn bản công được cấp bởi nhà chức trách của nước đó có hiệu lực tại một quốc gia khác, hay ngược lại, một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của quốc gia khác. Ví dụ quốc gia nơi công dân đó cư trú, muốn có hiệu lực tại nước đó. Ở các trường hợp này văn bản đó được công nhận bởi các nhà chức trách của quốc gia nơi văn bản này có hay muốn có hiệu lực pháp lý.

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của VN chứng nhận con dấu, chức danh, chữ kí trên tài liệu, giấy tờ của nước ngoài để tài liệu, giấy tờ được công nhận và sử dụng tại VN.

Việc chứng thực lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng thực con dấu, chức danh, chữ kí trên tài liệu, giấy tờ không bao hàm chứng thực về hình thức và nội dung của tài liệu, giấy tờ.

II. Các tài liệu, giấy tờ được miễn chứng thực lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

  • Tài liệu, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực lãnh sự theo điều ước quốc tế mà VN và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hay theo nguyên tắc có qua có lại.
  • Tài liệu, giấy tờ được chuyển giao trực tiếp hay qua đường ngoại giao giữa các cơ quan có thẩm quyền của VN và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
  • Tài liệu, giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự theo quy định pháp luật Việt Nam.
  • Tài liệu, giấy tờ mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hay của nước ngoài không theo yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hay của nước ngoài.

* Nơi thực hiện:

1. Ở nước ngoài:

Cơ quan thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài là những cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao hay các cơ quan khác được ủy quyền để thực hiện chức năng lãnh sự của VN ở nước ngoài.

2. Ở Việt Nam:

Cơ quan được giao thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự trong nước là Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP HCM. Bên cạnh đó, 26 Sở/Phòng/Bộ phận Ngoại vụ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng được bộ ngoại giao ủy quyền tiến hành thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự. Có thể tham khảo danh sách này tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của bộ ngoại giao.

III. Các tài liệu, giấy tờ không được chứng thực lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

  • Các tài liệu, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định của pháp luật.
  • Các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị chứng thực lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các điểm mâu thuẫn nhau.
  • Các tài liệu, giấy tờ giả hay được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo qui định của pháp luật.
  • Các tài liệu, giấy tờ có con dấu, chữ kí không phải là con dấu gốc, chữ kí gốc.
  • Các tài liệu, giấy tờ có nội dung xâm phạm lợi ích nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].