Hợp đồng nguyên tắc là gì?

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LÀ GÌ?

Trong quá trình giao dịch, trao đổi mọi thay đổi đều được sửa đổi bằng hợp đồng nguyên tắc và đây chính là cơ sở để bên mua và bên bán tiến hành kí kết hợp đồng kinh tế chính thức. Hợp đồng nguyên tắc mang tính định hướng, không quy định chi tiết. Do vậy nên trong nhiều giao dịch, các bên sẽ sử dụng hợp đồng nguyên tắc thay thế cho hợp đồng kinh tế thông thường.

I. Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là thỏa thuận giữa các bên dưới dạng văn bản khi cung ứng dịch vụ hay mua bán hàng hóa, hợp đồng mang tính chất định hướng và là cơ sở để thực hiện kí kết hợp đồng kinh tế chính thức. Hợp đồng nguyên tắc hay còn được gọi là thỏa thuận nguyên tắc.

Tải mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng tại đây

II. Hợp đồng nguyên tắc được kí kết khi nào?

Trong quá trình giao dịch – trao đổi thương mại , những thay đổi của các bên (bên mua – bên bán) sẽ được sửa đổi bằng hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng này có vai trò thay trò thay thế cho hợp đồng chính thức khi các bên chưa muốn hay vẫn chưa xác định khối lượng dịch vụ – hàng hóa giao dịch cụ thể.

III. So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế:

Về cơ bản hợp đồng nguyên tắc có những đặc trưng như hợp đồng kinh tế, tuy nhiên có thể phân biệt hai loại hợp đồng này theo các tiêu chí dưới đây:

1. Giống nhau:

a. Về giá trị pháp lí:

Đều có giá trị pháp lí trong doanh nghiệp, dân sự, các giao dịch thương mại,…

b. Về nội dung:

Thỏa thuận của hai bên về các quyền và nghĩa vụ, nội dung công việc,…dựa trên nền tảng bình đẳng, tự nguyện, tuân thủ quy định pháp luật.

c. Về hình thức:

Hình thức văn bản, có chữ kí đóng dấu, xác nhận của hai bên.

2. Khác nhau:

a. Về mục đích:

Hợp đồng nguyên tắc: Được xem là một biên bản ghi nhớ hay là hợp đồng khung do chỉ là thỏa thuận những vấn đề chung.

Hợp đồng kinh tế: Quy định cụ thể, chi tiết hơn các vấn đề trong hợp đồng nguyên tắc – tổng kết lại thỏa thuận của các bên để tiến hành thực hiện.

b. Về tên gọi:

Hợp đồng nguyên tắc:

 • Thỏa thuận nguyên tắc.
 • HĐ nguyên tắc bán hàng.
 • HĐ nguyên tắc đại lí.

Hợp đồng kinh tế:

 • HĐ vay vốn.
 • HĐ mua bán hàng hóa.
 • HĐ ủy quyền.
 • HĐ mua bán nhà….

c. Thỏa thuận trong hợp đồng:

Hợp đồng nguyên tắc: Mang tính định hướng,làm cơ sở nền tảng để kí kết các hợp đồng kinh tế chính thức hoặc bổ sung các phụ lục cho hợp đồng nguyên tắc.

Hợp đồng kinh tế: Mang tính bắt buộc thực hiện, quyền lợi các bên cũng cụ thể hơn.

d. Khả năng giải quyết tranh chấp:

Hợp đồng nguyên tắc: Khi phát sinh tranh chấp rất khó để giải quyết theo đúng quyền và nghĩa vụ các bên do chỉ quy định những vấn đề chung.

Hợp đồng kinh tế: Quy định cụ thể, rõ ràng hơn nên khi phát sinh tranh chấp dễ dàng giải quyết hơn.

e. Thời gian ký kết:

Hợp đồng nguyên tắc: Theo thời gian nếu có sửa đổi thì hai bên tiến hành kí phụ lục. Hợp đồng có giá trị theo thời gian nên không căn cứ vào số lượng đơn hàng, thương vụ phát sinh.

Hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt theo từng thương vụ, đơn hàng sau khi hai bên kí biên bản thanh lý hợp đồng hay hoàn thành trách nhiệm.

f. Đối tượng áp dụng:

Hợp đồng nguyên tắc: Các công ty có quan hệ giao dịch liên tục, thường xuyên ở vị trí địa lý xa nhau.

Hợp đồng kinh tế: Các công ty giao dịch ít với nhau, giá trị giao dịch lớn hay cần qui định chi tiết về trách nhiệm các bên.

IV. Mẫu hợp đồng nguyên tắc cần có những nội dung gì?

Một mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng thường có những nội dung căn bản sau:

 • Thông tin bên bán: tên công ty, địa chỉ công ty, mã số thuế,…
 • Thông tin bên mua.
 • Những điều khoản chung.
 • Hàng hóa.
 • Giao nhận hàng hóa.
 • Phương thức thanh toán và giá cả.
 • Trách nhiệm hai bên.
 • Trao đổi và cung cấp thông tin giữa các bên.
 • Bảo hành cho sản phẩm.
 • Những cam kết chung.
 • Dừng giao hàng hay hủy hợp đồng trước thời hạn.
 • Hiệu lực của hợp đồng.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].