Hợp đồng khoán việc và những điều cần biết

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Đối với người lao động và người sử dụng lao động hiện nay, khái niệm hợp đồng khoán việc đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, trên thực tế loại hợp đồng khoán việc này không được quy định cụ thể tại bộ Luật lao động 2012. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ một số thắc mắc có thể nhiều người gặp phải như: Người lao động kí kết hợp đồng này nộp thuế như thế nào? Người lao động có được nhận những chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như những người lao động khác không?

I. Hợp đồng khoán việc là gì?

Hợp đồng khoán việc là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện dưới dạng văn bản. Theo đó, bên nhận khoán là người lao động có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nào đó theo yêu cầu của bên giao khoán là người sử dụng lao động và có trách nhiệm bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc theo đúng thời gian đã được đề cập trong hợp đồng khoán việc. Đồng thời, bên giao khoán là người sử dụng lao động sẽ nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho thù lao như đã thỏa thuận từ trước cho người lao động.

II. Phân loại hợp đồng khoán việc:

1. Hợp đồng khoán việc toàn bộ:

Bên giao khoán (người sử dụng lao động) cho bên nhận khoán toàn bộ những chi phí bao gồm chi phí vật chất lẫn chi phí lao động liên quan đến các hoạt động để thực hiện công việc.

Trong khoản tiền bên giao khoán (người sử dụng lao động) trả cho bên nhận khoán (người lao động) gồm: công lao động, chi phí vật chất và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

2. Hợp đồng khoán việc từng phần:

Đây là hình thức khoán việc mà bên nhận khoán (người lao động) tự lo về chất lượng và các chi phí của toàn bộ công cụ lao động, bên giao khoán (người sử dụng lao động) sẽ chỉ chi tiền công lao động và tiền khấu hao công cụ lao động.

Dù trong các văn bản pháp luật chuyên ngành vẫn có quy định về hợp đồng lao động khoán việc, nhưng trên thực tế loại hợp đồng này không được quy định rõ ràng tại Bộ luật lao động 10/2012/QH13. Do vậy, hiện nay các hợp đồng khoán việc vẫn được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

III. Kí hợp đồng khoán việc trong những trường hợp nào?

Việc lựa chọn sử dụng hợp đồng khoán việc hay hợp đồng lao động cần phải dựa vào đặc điểm, tính chất của từng loại hợp đồng cũng như lĩnh vực, công việc mà doanh nghiệp đang tham gia hoạt động. Hợp đồng khoán việc chỉ được sử dụng đối với các công việc diễn ra trong một thời điểm nhất định, chỉ mang tính thời vụ. Một số ví dụ như hợp đồng khoán việc tạp vụ, hợp đồng khoán việc bảo vệ.

Còn đối với những công việc mang tính chất ổn định và lâu dài thì sẽ áp dụng hợp đồng lao động theo một trong ba loại sau:

  • HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định nào đó có thời hạn dưới 1 năm.
  • HĐLĐ có thời hạn xác định là hợp đồng mà hai bên xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ từ 1 – 3 năm.
  • HĐLĐ không xác định thời hạn cụ thể là hợp đồng mà không có sự xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng giữa hai bên.

Không được giao ước hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc cụ thể nào đó có thời hạn dưới 1 năm để làm những công việc có tính chất thường xuyên hơn 1 năm trừ trường hợp phải tạm thay thế người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, ốm đau, nghỉ do chế độ thai sản, do tai nạn lao động hay nghỉ có tính chất tạm thời khác.

Do vậy, trong trường hợp người sử dụng lao động kí kết hợp đồng khoán sai quy định sẽ bị phạt hành chính mức phạt từ 500.000 – 20.000.000 đồng tùy thuộc vào số lượng lao động vi phạm căn cứ theo nghị định 95/2013/NĐ – CP.

IV. Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi ký hợp đồng khoán việc không?

Thu nhập của người được nhận từ hợp đồng khoán việc được xếp chung vào nhóm thu nhập từ tiền công, tiền lương căn cứ theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2007.

V. Cá nhân ký kết hợp đồng khoán việc có được hưởng chế độ BHYT, BHXH không?

Căn cứ theo Bộ luật bảo hiểm xã hội 2006 hiện đang được áp dụng, thì những người lao động làm việc theo hợp đồng khoán không phải đóng BHYT, BHXH.

Chỉ bắt buộc đóng BHYT, BHXH trong trường hợp kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay hợp đồng xác định thời hạn đủ ba tháng trở lên.

Một số doanh nghiệp thường chọn cách ký kết hợp đồng khoán cho người lao động nhằm tránh không phải đóng BHYT, BHXH. Tuy nhiên, cần xem xét bản chất công việc để lựa chọn hợp đồng ký kết cho phù hợp, tránh gây ra tình trạng kí kết sai quy định, làm bị xử phạt hành chính.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: [email protected].