HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là loại hợp đồng thường được phát sinh trong công ty cổ phần gồm có thông tin về hai bên trong hợp đồng, mệnh giá và số lượng cổ phần, phương thức thanh toán, thời gian tiến hành thực hiện và các nội dung khác.

I. Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông hiện tại của công ty muốn chuyển nhượng cổ phẩn của mình cho các cổ đông khác (cổ đông hiện hữu hay cổ đông bên ngoài để trở thành cổ đông mới trong công ty). Việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần bắt buộc phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

Link tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần:

https://drive.google.com/file/d/1mo9yxBuxT22q5h3zBGWfMKi4-I1LIiGH/view?usp=sharing

II. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bao gổm những gì?

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông cũ sang cổ đông mới, hai bên cần thực hiện soạn thảo và kí kết hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, để khách tham khảo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

  • Biên bản họp Hội đồng cổ đông của công ty có liên quan đến chuyển nhượng cổ phần.

  • Quyết định của Chủ tịch hội đồng về vấn đề chuyển nhượng cổ phần.

  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty có nhu cầu chuyển nhượng.

  • Biên bản hoàn thành chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông với nhau nhằm mục đích chứng minh các bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

  • Danh sách cổ đông của công ty mới sau khi hoàn tất chuyển nhượng.

  • Thông báo về việc lập sổ cổ đông mới sau khi hoàn thành chuyển nhượng.

  • Giấy chứng nhận cổ đông cấp cho các cổ đông mới sau khi nhận chuyển nhượng.

III. Nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần nộp ở đâu?

Căn cứ theo qui định tại Nghị định 108/2018/NĐ – CP thì vấn đề thông báo sửa đổi thông tin cổ đông sáng lập với phòng đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện nếu cổ đông sáng lập chưa thanh toán hay chỉ thanh toán một phần số lượng cổ phần đã đăng kí mua. Do vậy, không cần đăng kí thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần.

Như vậy, căn cứ qui định tại nghị định 108/2018/NĐ – CP, cổ đông chỉ cần tiến hành thực hiện các thủ tục chuyển nhượng nội bộ công ty, không cần phải thực hiện thủ tục sửa đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

IV. Chuyển nhượng cổ phần được xem là hoàn thành khi nào?

Việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần của cá nhân và tổ chức Việt Nam được xem là đã hoàn tất khi hia bên lập biên bản thanh lí hợp đồng. Nghĩa vụ còn lại gồm kê khai, nộp thuế sẽ do hai bên tự kê khai hay ủy quyền cho công ty thay mặt kê khai, nộp thuế từ chuyển nhượng cổ phần.

Việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho các cá nhân nước ngoài thì việc chuyển nhượng cổ phần được xem là hoàn tất khi công ty sửa đổi xong nội dung đăng kí doanh nghiệp tại phòng đăng kí kinh doanh.

Đối với công ty vốn từ nước ngoài thì còn phải tiến hành thực hiện thêm thủ tục điều chỉnh, sửa đổi giấy chứng nhận đăng kí đầu tư để cập nhật lại danh sách nhà đầu tư của công ty.

 

 

Ngoài ra, Công ty Glaw vietnam cũng cung cấp dịch vụ Dịch vụ thành lập công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc Thành lập công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: info@glawvn.com.

Tin liên quan

Dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân và doanh nghiệp

Trước hàng loạt tin tức các doanh chủ của những tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam ...

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc công ty được thành lập, hoạt động theo pháp ...

Một số lưu ý khi vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài

Một số lưu ý khi vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài

Hiện nay, vay vốn nước ngoài không còn quá xa lạ với những nhà đầu tư trong nước và ...

Thủ tục chuyển vay nước ngoài ngắn hạn

Thủ tục chuyển vay nước ngoài ngắn hạn

Thông thường trước khi thực hiện vay khoản vay nước ngoài thì doanh nghiệp phải xem xét đến mục ...

Thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp

Thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp

Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế toàn cầu hiện nay thì nền kinh tế Việt Nam đang ...

Theo dõi Glaw Viet Nam