ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y NHƯ THẾ NÀO?

ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y NHƯ THẾ NÀO?

Thuốc thú y là một trong những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay. Nhu cầu về việc sử dụng thuốc thú y đang ngày càng tăng cao khi ngày càng có nhiều chủng virus gây hại cho động vật. Tổ chức, cá nhân khi cung cấp thuốc thú y để đáp ứng nhu cầu cho thị trường phải đảm bảo mức độ an toàn cho động vật và con người khi sử dụng.

Theo đó, tất cả các loại thuốc thú y trước khi đăng ký lưu hành ra thị trường phải tiến hành khảo nghiệm để kiểm tra, xác định các đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của thuốc thú y trên động vật, trừ những trường hợp được miễn khảo nghiệm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bài viết dưới đây, sẽ cung cấp cho các tổ chức, cá nhân toàn bộ quy trình để thực hiện đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Đăng ký cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

– Đơn đăng ký cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y;

– Báo cáo kết quả đánh giá cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm;

– Tài liệu kỹ thuật của từng loại thuốc khảo nghiệm bao gồm:

  • Tóm tắt đặc tính của sản phẩm;
  • Thông tin kỹ thuật về chất lượng của sản phẩm;
  • Thông tin kỹ thuật về độ an toàn và hiệu lực của sản phẩm;
  • Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký);
  • Phiếu phân tích chất lượng sản phẩm của cơ quan kiểm nghiệm thuốc thú y được chỉ định tại Việt Nam cấp (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký);
  • Đề cương khảo nghiệm;
  • Hợp đồng khảo nghiệm giữa cơ sở đăng ký và cơ sở khảo nghiệm (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở đăng ký).

Cơ quan thực hiện: Cục Thú y

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Kết quả: Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y có giá trị trong thời hạn 05 năm

2. Khảo nghiệm thuốc thú y

  • Tổ chức, cá nhân phối hợp cùng với cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm thuốc thú y tiến hành khảo nghiệm thực tế thuốc thú y ngay sau khi được cấp Giấy phép khảo nghiệm do Cục thú y cấp phép.
  • Cơ sở đăng ký khảo nghiệm báo cáo Cục Thú y kết quả khảo nghiệm chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quá trình khảo nghiệm. Báo cáo căn cứ vào đề cương khảo nghiệm, và có xác nhận của đơn vị giám sát khảo nghiệm.

Lưu ý: Yêu cầu đối với tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y

1. Người phụ trách kỹ thuật của tổ chức khảo nghiệm phải có Chứng chỉ hành nghề thú y.

2. Người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp và đã được tập huấn về khảo nghiệm thuốc thú y.

3. Không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc không được nhận ủy quyền đứng tên đăng ký thuốc thú y tại Việt Nam.

4. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm cho việc khảo nghiệm thuốc thú y.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0945 929 727 hoặc email: [email protected].