Đã Có Mã Ngành Mới, Doanh Nghiệp Nên Làm Gì?

ĐÃ CÓ MÃ NGÀNH MỚI, DOANH NGHIỆP NÊN LÀM GÌ?

 

     Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2018. Vậy, sau khi quyết định này có hiệu lực thì các doanh nghiệp nên lưu ý điều gì?

     Đầu tiên, ta nên biết quyết định này sẽ thay thế cho cả quyết định số 10/2007/QĐ-TTg và quyết định số 337/2007/QĐ-TTg. Do đó, một số mã ngành cũ sẽ được thay đổi hoặc bổ sung thêm ví dụ như nghành xây dựng nhà các loại (4100) bị loại bỏ và tách thành hai mã ngành khác là xây dựng nhà để ở (4101) và xây dựng nhà không để ở (4102) hoặc ngành bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) (4512) bị thay đổi nội dung từ bản lẻ ô tô con loại 12 chỗ ngồi trở xuống giảm còn 9 chỗ ngồi trở xuống.

     Vì vậy các doanh nghiệp nên tham khảo mã ngành mới để đối chiếu xem mã ngành mà doanh nghiệp đã đăng ký có thay đổi hay không? Trường hợp mã ngành mà doanh nghiệp đã đăng ký có sự thay đổi thì doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

  1. Đối với những doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc (gọi tắt là “giấy phép”) trước ngày 20 tháng 8 năm 2018 thì không bắt buộc phải thực hiện việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng được khuyến khích cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới. Trường hợp doanh nghiệp muốn thực hiện cập nhật lại ngành, nghề của mình có thể thực hiện thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
  2. Đối với những doanh nghiệp sau ngày 20 tháng 8 năm 2018 vẫn đang trong quá trình xin hoặc thay đổi giấy phép thì ta có hai trường hợp sau:
  • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố. Nếu mã ngành doanh nghiệp đã đăng ký có sự thay đổi theo Hệ thống ngành mới thì doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố hướng dẫn thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới.
  • Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng Internet và hồ sơ được chấp nhận trước ngày 20 tháng 8 năm 2018 nhưng nộp hồ sơ giấy sau ngày 20 tháng 8 năm 2018. Nếu mã ngành doanh nghiệp đăng ký có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố vẫn chấp nhận hồ sơ và sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp về việc cập nhật lại ngành nghề của mình.

     Hiện tại, quyết định 27/2018/QĐ-TTg đã có hiệu lực. Đối với những doanh nghiệp đã có giấy phép trước đó, việc cập nhật ngành nghề không phải là việc bắt buộc. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên cập nhật mã ngành của mình theo Hệ thống ngành mới để cơ quan nhà nước dễ dàng kiểm soát tình hình về ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác, việc cập nhật lại ngành nghề cũng chứng tỏ được doanh nghiệp có cập nhật những văn bản pháp luật mới, điều này có thể tạo niềm tin cho những đối tác tương lai của doanh nghiệp.

 

GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp Việt Nam
Làm giấy phép kinh doanh

Hotline: 0945 929 727
Email: [email protected]