CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP LÀ GÌ?

Nhiều sinh viên kế toán mới ra trường hay chưa có nhiều kinh nghiệm rất dễ bị mất phương hướng trong công việc vì kế toán là ngành nghề với phạm trù kiến thức và trình độ chuyên môn rất rộng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết giúp bạn biết rõ công việc của kế toán tổng hợp là gì, cần gì để trở thành một kế toán tổng hợp hay xa hơn nữa là tiến đến vị trí kế toán trưởng.

I. Công việc và trách nhiệm của kế toán tổng hợp:

1. Công việc hàng ngày:

 • Chỉ dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối hoạt động và giải đáp các thắc mắc.

 • Tập hợp, xử lí thông tin, số liệu chứng từ kế toán thông qua một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Những hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Mua bán hàng hóa, thực hiện việc thu tiền hoặc chi tiền,…)

 • Thực hiện hạch toán chi phí, thu nhập, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng và các nghiệp vụ liên quan khác.

 • Theo dõi, quản lí công nợ.

 • Theo dõi, tính toán giá thành sản xuất thực tế theo mỗi sản phẩm. Tỷ lệ thâm hụt nguyên vật liệu, phụ liệu kèm theo và các chi phí sản xuất dở dang.

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho tại mỗi kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

2. Công việc hàng tháng:

 • Thực hiện theo dõi và giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ mỗi tháng và định mức của sản phẩm.

 • Thực hiện các khoản trích theo lương, tính lương cho cán bộ và công nhân viên.

 • Tạp bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn và dài hạn, công cụ dụng cụ,… và hạch toán các khoản phân bổ đó.

 • Tính toán và trích khấu hao TSCĐ (tài sản cố định). Hạch toán trích khấu hao TSCĐ

 • Kiểm kê tài sản cố định trong chu kì 6 tháng.

 • Đối chiếu và cung cấp các số liệu chi tiết cho các khoản phân bổ, trích trước, trả trước mỗi tháng.

 • Tiến hành thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

 • Tạo lập các báo cáo thuế theo qui định. Ví dụ: Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng,…

 • Kiểm tra, giám sát việc tạo lập bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào, đầu ra và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

 • Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu của nhà quản lí như: báo cáo quản trị (báo cáo tổng chi phí, doanh thu, báo cáo tải chính,…).

3. Công việc hàng quí:

 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng theo quí (trong trường hợp nếu doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quí).

 • Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm tính theo quí. Thuế thu nhập doanh nghiệp: không cần nộp tờ khai, tự tính số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (Trong trường hợp phát sinh thì nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp).

 • Lập báo cáo về tình hình dùng hóa đơn quý.

 • Lập báo cáo nội bộ (Tùy thuộc vào yêu cầu của quản lí).

 • Tổng hợp các số liệu được hạch toán từ các khoản phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thuế, kế toán giá thành, kế toán thanh toán, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

 • Kiểm tra và đối chiếu các số liệu chi tiết của từng phần hành với sổ cái.

4. Công việc hàng năm:

a. Đầu năm:

 • Đối với các doanh nghiệp đã và đang hoạt động thì nộp thuế môn bài.

 • Đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài.

 • Tiến hành thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới và kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ.

b. Cuối năm:

 • Kiểm tra tính cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.

 • Kiểm tra tính hợp lí của số dư cuối kì và xem có khớp đúng với các báo cáo chi tiết hay không.

 • Lập bảng cân đối số phát sinh của tài khoản năm.

 • Lập các báo cáo tài chính (BCTC).

 • Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp.

 • Lập báo cáo quản trị (Tùy thuộc vào yêu cầu của nhà quản lí).

 • In sổ sách theo quy định.

II. Quyền hạn của kế toán tổng hợp:

 • Khi phát hiện sai có quyền trực tiếp yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh nghiệp vụ.

 • Có quyền yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định.

III. Quan hệ công việc của kế toán tổng hợp:

1. Quan hệ nội bộ công ty/doanh nghiệp:

 • Toàn bộ các nhân viên và phòng ban trong công ty.

 • Tiếp nhận thông tin và thông tin trực tiếp đến các kế toán viên.

 • Tiếp nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng kế toán.

2. Quan hệ bên ngoài:

Quan hệ bên ngoài bao gồm: Khách hàng, cục thuế, ngân hàng, nhà cung cấp.

Ngoài ra, Công ty GLaw Vietnam cũng cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty với chi phí rất hợp lý chỉ từ 1,5 triệu cho việc thay đổi tên công ty. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline: 0945.929.727 hoặc gửi email về: info@glawvn.com.

Tin liên quan

Dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân và doanh nghiệp

Trước hàng loạt tin tức các doanh chủ của những tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam ...

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc công ty được thành lập, hoạt động theo pháp ...

Một số lưu ý khi vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài

Một số lưu ý khi vay vốn từ công ty mẹ ở nước ngoài

Hiện nay, vay vốn nước ngoài không còn quá xa lạ với những nhà đầu tư trong nước và ...

Thủ tục chuyển vay nước ngoài ngắn hạn

Thủ tục chuyển vay nước ngoài ngắn hạn

Thông thường trước khi thực hiện vay khoản vay nước ngoài thì doanh nghiệp phải xem xét đến mục ...

Thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp

Thủ tục chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn góp

Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế toàn cầu hiện nay thì nền kinh tế Việt Nam đang ...

Theo dõi Glaw Viet Nam